English version

Kurs og veiledning

Enhet for engelsk fagspråk har lang erfaring med å utarbeide kurs og seminarer tilpasset bestemte målgrupper. Vi tilbyr også en-til-en veiledning dersom vi har kapasitet til det.

Alle seminarrekker og kurs for ansatte annonseres på OsloMet Akademiets nettsider (ansatt.oslomet.no), og for studenter på Universitetsbibliotekets kursoversikt (student.oslomet.no).

Tilbud for ansatte:

 • Skriving i og for akademia på engelsk

  Akademisk skriving på engelsk

  Informasjon og påmelding til kurset Akademisk skriving på engelsk.

  I dette kurset lærer du strategier og prinsipper for å skrive akademiske tekster på engelsk med fokus på artikkelsjangeren. Du vil jobbe med dine egne tekster, og målet er å bli kjent med de språklige og retoriske konvensjonene i ditt eget forskningsfelt. Kurset gir 6 ECTS.

  Engelsk grammatikk for forskere

  Tilbys ikke for øyeblikket.

  Hva slags grammatikk trenger vi når vi skriver akademiske tekster som skal kommunisere med andre forskere? Den type setninger vi bruker i avhandlinger eller artikler er ikke de samme som den type setninger vi bruker i muntlig samtaler, e-poster, blogger eller kronikker. Dette kurset utforsker den type grammatikk og setningsstrukturer som er vanlige i engelsk akademisk prosa, og målet med kurset er å forbedre deltakernes ferdigheter i å mestre denne typen engelsk språk.  

  Lese for å skrive: forberedelser til vitenskapelig publisering (engelsk)

  Tilbys ikke for øyeblikket.

  I denne workshopen vil vi diskutere lesestrategier og gjøre praktiske øvelser for å oppøve retoriske og språklig bevissthet som du kan bruke når du selv skal skrive vitenskapelige tekster på engelsk. Workshopen passer spesielt godt for ph.d. stipendiater som er tidlig i ph.d.-løpet og for forskere som har liten erfaring med å publisere vitenskapelig.

  Kappe workshop

  Tilbys ikke for øyeblikket.

  Er du en ph.d.-stipendiat som skriver en artikkelbasert avhandling?  I de fleste fagfelt vil du da måtte skrive en kappe som en del av avhandlingen din. Mange opplever kappen som en krevende og litt mystisk sjanger. Denne workshopen består av tre samlinger hvor vi diskuterer kappen som sjanger og hvor vi også vil utforske ulike strategier du kan bruke for å skrive din kappe. Undervisningsspråket er engelsk.

  Mer enn bare IMROD?

  Tilbys ikke for øyeblikket.

  Mange akademiske artikler bruker strukturen IMROD (Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon), men langt fra alle. Noen tekster er mer essayistiske, noen er mer argumenterende, andre igjen, er mer filosofiske. Denne type artikler kan være vanskelige å skrive fordi det ikke finnes en tydelig mal. Dette kurset gir deltakerne en rekke verktøy for å kunne skrive og publisere slike tekster.

 • Muntlig formidling i akademia

  Presentere på engelsk

  Er du en stipendiat eller en forsker som skal holde innlegg ved en internasjonal konferanse for første gang? Eller har du allerede hatt et innlegg, men har lyst til å øve mer for på å holde presentasjoner på engelsk? 

  Nye workshoper, der formålet er at du skal bli tryggere på å holde faglige presentasjoner på engelsk, blir annonsert i Hva skjer-kalenderen (ansatt.oslomet.no). 

  Tilbys ikke for øyeblikket.

 • En-til-en-veiledning

  Dette er et individuelt veiledningstilbud som tilpasses dine behov. Målet er at du skal bli en bedre forfatter og fagformidler av vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster på engelsk, både muntlige og skriftlige.

  Mål

  • Økt selvtillit når det gjelder å skrive vitenskapelige eller populærvitenskapelige tekster på engelsk eller i forbindelse med muntlig fagformidling.
  • Økte ferdigheter i å skrive vitenskapelige eller populærvitenskapelige tekster på engelsk eller i forbindelse med muntlig fagformidling.
  • Økte ferdigheter når det gjelder å sette mål for og planlegge et skrivearbeid eller en muntlig presentasjon.

  Innhold

  Veiledningen skreddersys etter dine behov. Du kan be om én-til-én-veiledning for å arbeide med en vitenskapelig tekst, en populærvitenskapelig tekst eller et konferanseinnlegg eller annen type fagformidling.

  Du diskuterer utviklingen av arbeidet ditt med en veileder som gir tilbakemeldinger vedrørende tekstens retorikk, struktur, organisering, argumentasjon og så videre.

  Organisering

  Du og veileder avtaler i fellesskap tid, sted og veiledningsfokus for hvert veiledningsmøte. I de fleste tilfeller arbeider man med den samme skriftlige eller muntlige teksten over tre veiledningsmøter.  

  Krav

  For å få mest mulig ut av veiledningen, bør du  

  • kunne skrive og snakke engelsk relativt flytende
  • være forberedt på å skulle arbeide med den skriftlige eller muntlige teksten mellom veiledningsmøtene

  Målgruppe

  Veiledningen er for ansatte og ph.d.-kandidater ved OsloMet.

  Merk

  I dette tilbudet inngår ikke korrekturlesing, språkvask eller uttaletrening. Målet er at du skal bli en bedre fagforfatter og fagformidler. 

  For nærmere avtale ta kontakt med:

  Laster inn ...

Tilbud for studenter:

 • Å skrive masteroppgave

  Fakultet kan bestille kurs og seminarer i å skrive en masteroppgave på engelsk.

  For engelske kurs, kontakt:

  Laster inn ...

Spesialtilpassede tilbud

Vi utarbeider også spesialtilpassede seminar og kurs for forskningsgrupper, studieprogram og fagmiljøer. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ulike muligheter:

For tilbud på engelsk ta kontakt med:

Laster inn ...
Publisert: 15.05.2019 | Universitetsbiblioteket