English version

Lagre eller sende eit EndNote-bibliotek

Oppskrift på korleis du kan lagre og sende eit EndNote-bibliotek i tillegg til korleis du kan lage ei frittståande litteraturliste.

Unngå bokstavane æ, ø, å i filnamnet til EndNote-biblioteket ditt. Dette kan gjere at EndNote-fila blir defekt.

For å lagre ein kopi av EndNote-biblioteket ditt på ein minnepinne eller sende det som vedlegg til ein e-post, må du som regel komprimere biblioteket på grunn av storleiken.

Slik komprimerer du:

Den komprimerte fila får endinga .enlx, og når EndNote opnar slike filer, blir det automatisk lagra ei .enl-fil med sjølve biblioteket og ei .Data-mappe med alle tilhøyrande filer.

NB! Når du opnar eit .enlx-vedlegg frå til dømes ein e-post, må du hugse å lagre fila i den mappa du vil ha henne i. Viss ikkje blir ho liggande som ei førebels fil.

Lage frittståande  litteraturliste/referanseliste

I EndNote: