Norwegian version
Anders Martinsen

Anders Martinsen

Fields of study

Academic disciplines

Christianity studies   Religious studies, history of religion   Theology   Theology and religious studies

Subject areas

The Pauline epistles   The historical Jesus   Common ethics   The Gospels   Christianity and Other Religions   Feminism   Ethicseducation   School education on religion or belief   Masculinities   Greek and Roman Culture   Hermeneutics   Paul   Slavery   Philosophy with children   Didactics of philosophy   Ethical issues in child research   Gender and religion   History and philosophy

Scientific publications

Martinsen, Anders (2023). Parables between Realism and Ideology. Ottenheijm, Eric; Poorthuis, Marcel; Merz, Annette (Ed.). The Power of Parables: Essays on the Comparative Study of Jewish and Christian Parables. Brill Academic Publishers.
https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004680

Martinsen, Anders (2023). Kirkelige holdninger til jøder 1933-1939: Mellom støtte og antisemittisme. Kirke og kultur. Vol. 128.
https://doi.org/10.18261/kok.128.4.8

Martinsen, Anders (2018). Oversettelsesproblematikk og slaveri: En kritisk analyse av oversettelsen av doulos, pais, oiketes og soma i Bibelselskapets oversettelser. Teologisk Tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2018-02-03

Løland, Ole Jakob; Martinsen, Anders ; Skippervold, Petter (2014). Bibelen i populærkulturen. ISBN: 9788230400999. 323 p. Scandinavian Academic Press.

Martinsen, Anders (2013). "Se, en etiopisk mann, en evnukk, en embetsmann til Kandake": Dynamisk maskulinitet i Apg 8,26-40. Buch-Hansen, Gitte; Kartzow, Marianne Bjelland; Solevåg, Anna Rebecca (Ed.). Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken. p. 144-170. Cappelen Damm Akademisk.

Martinsen, Anders (2012). Was there new life for the social dead in early Christian communities? An ideological-critical interpretation of slavery in the Household Codes. 14 p. Acta Patristica et Byzantina. Vol. 2.

Martinsen, Anders (2011). God as the Great Parasite?: Ideology and Ethics in Interpretations of the Parables. Acta Patristica et Byzantina. Vol. 1.

Martinsen, Anders (2011). Jesus i bevegelse : feministiske og etiske perspektiver på Jesus. 13 p. Kirke og kultur. Vol. 116.

Martinsen, Anders (2010). Kirkehistoriske temaer i trosopplæringsreformens forsøksfase. Prismet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete