English version
Anders Martinsen

Anders Martinsen

Kort om

Cand. theol. i 2009 fra Det teologiske fakultet ved UiO. Stipendiat samme sted fra h. 2010- v. 2015. Ph.d. mai 2016. Førsteamanuensis i RLE ved barnehagelærerutdanningen fra h. 2016.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kristendomskunnskap   Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi   Teologi og religionsvitenskap

Emner

Paulusbrevene   Den historiske Jesus   Allmen etikk   Evangeliene   Kristendom og andre religioner   Feminisme   Etikkundervisning   Religions- og livssynsundervisning   Maskuliniteter   Antikkens kultur   Hermeneutikk   Paulus   Slaver   Filosofi med barn   Filosofi didaktikk   Etikk i barneforskning   Kjønn og religion   Historie og filosofi

Vitenskapelige publikasjoner

Martinsen, Anders (2023). Parables between Realism and Ideology. Ottenheijm, Eric; Poorthuis, Marcel; Merz, Annette (Red.). The Power of Parables: Essays on the Comparative Study of Jewish and Christian Parables. Brill Academic Publishers.
https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004680

Martinsen, Anders (2023). Kirkelige holdninger til jøder 1933-1939: Mellom støtte og antisemittisme. Kirke og kultur. Vol. 128.
https://doi.org/10.18261/kok.128.4.8

Martinsen, Anders (2018). Oversettelsesproblematikk og slaveri: En kritisk analyse av oversettelsen av doulos, pais, oiketes og soma i Bibelselskapets oversettelser. Teologisk Tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2018-02-03

Løland, Ole Jakob; Martinsen, Anders ; Skippervold, Petter (2014). Bibelen i populærkulturen. ISBN: 9788230400999. 323 s. Scandinavian Academic Press.

Martinsen, Anders (2013). "Se, en etiopisk mann, en evnukk, en embetsmann til Kandake": Dynamisk maskulinitet i Apg 8,26-40. Buch-Hansen, Gitte; Kartzow, Marianne Bjelland; Solevåg, Anna Rebecca (Red.). Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken. s. 144-170. Cappelen Damm Akademisk.

Martinsen, Anders (2012). Was there new life for the social dead in early Christian communities? An ideological-critical interpretation of slavery in the Household Codes. 14 s. Acta Patristica et Byzantina. Vol. 2.

Martinsen, Anders (2011). God as the Great Parasite?: Ideology and Ethics in Interpretations of the Parables. Acta Patristica et Byzantina. Vol. 1.

Martinsen, Anders (2011). Jesus i bevegelse : feministiske og etiske perspektiver på Jesus. 13 s. Kirke og kultur. Vol. 116.

Martinsen, Anders (2010). Kirkehistoriske temaer i trosopplæringsreformens forsøksfase. Prismet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig