Norwegian version
Kaja Marienborg

Kaja Marienborg

Fields of study

Academic disciplines

Other health sciences

Subject areas

Histopathology   Biofilm   Leadership and leader development   Bacteriology   Medical microbiology   Haemofilus influenzae

Countries

Norway

Publications and research

Dissemination

Marienborg, Kaja; Andersen, Heidi (2023). Bioingeniører- bærebjelke og mangelvare. Khrono.

Marienborg, Kaja (2022). Hvordan ser laboratoriene ut i 2040?. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2022). Gjør plass til de nyutdannede i bioingeniørfellesskapet. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2022). En aminosyreendring på histonhalen til histon 3 er en drivermutasjon for høygradig glioma hos barn. Bioingeniøren .
https://www.bioingenioren.no/contentassets/3a56331...

Marienborg, Kaja (2021). Viten og Snakkis, OsloMet podcast.
https://open.spotify.com/episode/3NXODmzvgg3Z3tzRP...

Marienborg, Kaja (2021). Bioingeniørrollen i endring. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2021). Establishing a working high-throughput micro-colony biofilm assay for non-typable Haemophilus influenzae. IFBLS Congress 2021. dBio Danmark.

Marienborg, Kaja (2021). Hvorfor forsker vi? - om kompetanseheving, formidling og synlighet. BFI Kunnskapskonferanse. NITO Bioingeniørfaglig institutt.

Marienborg, Kaja (2021). Bioingeniør – hev din stemme!. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2020). Skrevet for sykepleierstudenter - egner seg som oppfrisking for bioingeniører.Denne boka gir noe som mange av de tekniske bøkene ikke gir; den tverrfaglige forståelsen mellom yrkesgruppene som skal overføre og motta klinisk informasjon via en rekvisisjon. Bioingeniøren .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete