English version
Kaja Marienborg

Kaja Marienborg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Histopatologi   Biofilm   Ledelse og lederutvikling   Bakteriologi   Medisinsk mikrobiologi   Haemofilus influenzae

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Marienborg, Kaja (2022). Gjør plass til de nyutdannede i bioingeniørfellesskapet. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2022). En aminosyreendring på histonhalen til histon 3 er en drivermutasjon for høygradig glioma hos barn. Bioingeniøren .
https://www.bioingenioren.no/contentassets/3a56331...

Marienborg, Kaja (2021). Viten og Snakkis, OsloMet podcast.
https://open.spotify.com/episode/3NXODmzvgg3Z3tzRP...

Marienborg, Kaja (2021). Bioingeniørrollen i endring. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2021). Establishing a working high-throughput micro-colony biofilm assay for non-typable Haemophilus influenzae. IFBLS Congress 2021. dBio Danmark.

Marienborg, Kaja (2021). Hvorfor forsker vi? - om kompetanseheving, formidling og synlighet. BFI Kunnskapskonferanse. NITO Bioingeniørfaglig institutt.

Marienborg, Kaja (2021). Bioingeniør – hev din stemme!. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2020). Skrevet for sykepleierstudenter - egner seg som oppfrisking for bioingeniører.Denne boka gir noe som mange av de tekniske bøkene ikke gir; den tverrfaglige forståelsen mellom yrkesgruppene som skal overføre og motta klinisk informasjon via en rekvisisjon. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2019). Bioingeniørene bør ha en større plass i helsevesenet. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2018). Alle kan bidra til kunnskapsløft og nytenkning – men det trengs ressurser, vilje og en plan. Bioingeniøren .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig