English version
Kaja Marienborg

Kaja Marienborg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Histopatologi   Biofilm   Ledelse og lederutvikling   Bakteriologi   Medisinsk mikrobiologi   Haemofilus influenzae

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Marienborg, Kaja; Andersen, Heidi (2023). Bioingeniører- bærebjelke og mangelvare. Khrono.

Marienborg, Kaja (2022). Hvordan ser laboratoriene ut i 2040?. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2022). Gjør plass til de nyutdannede i bioingeniørfellesskapet. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2022). En aminosyreendring på histonhalen til histon 3 er en drivermutasjon for høygradig glioma hos barn. Bioingeniøren .
https://www.bioingenioren.no/contentassets/3a56331...

Marienborg, Kaja (2021). Viten og Snakkis, OsloMet podcast.
https://open.spotify.com/episode/3NXODmzvgg3Z3tzRP...

Marienborg, Kaja (2021). Bioingeniørrollen i endring. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2021). Establishing a working high-throughput micro-colony biofilm assay for non-typable Haemophilus influenzae. IFBLS Congress 2021. dBio Danmark.

Marienborg, Kaja (2021). Hvorfor forsker vi? - om kompetanseheving, formidling og synlighet. BFI Kunnskapskonferanse. NITO Bioingeniørfaglig institutt.

Marienborg, Kaja (2021). Bioingeniør – hev din stemme!. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2020). Skrevet for sykepleierstudenter - egner seg som oppfrisking for bioingeniører.Denne boka gir noe som mange av de tekniske bøkene ikke gir; den tverrfaglige forståelsen mellom yrkesgruppene som skal overføre og motta klinisk informasjon via en rekvisisjon. Bioingeniøren .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig