English version
Kaja Marienborg

Kaja Marienborg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Histopatologi   Biofilm   Ledelse og lederutvikling   Bakteriologi   Medisinsk mikrobiologi   Haemofilus influenzae

Land

Norge

Samarbeidsrelasjoner

Ole Herman Ambur, PhD, OsloMet; Dagfinn Skaare, MD, PhD, Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold; Ole Andreas Lochen Økstad, Professor, PhD, Pharmakologisk institutt, UiO; Mette Lundstrøm Dahl, BLS, MSc, Mikrobiologisk Avdeling, Sykehuset i Vestfold.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Marienborg, Kaja (2021). Establishing a working high-throughput micro-colony biofilm assay for non-typable Haemophilus influenzae. IFBLS Congress 2021. dBio Danmark.

Marienborg, Kaja (2021). Hvorfor forsker vi? - om kompetanseheving, formidling og synlighet. BFI Kunnskapskonferanse. NITO Bioingeniørfaglig institutt.

Marienborg, Kaja (2021). Bioingeniør – hev din stemme!. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2020). Skrevet for sykepleierstudenter - egner seg som oppfrisking for bioingeniører.Denne boka gir noe som mange av de tekniske bøkene ikke gir; den tverrfaglige forståelsen mellom yrkesgruppene som skal overføre og motta klinisk informasjon via en rekvisisjon. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2019). Bioingeniørene bør ha en større plass i helsevesenet. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja (2018). Alle kan bidra til kunnskapsløft og nytenkning – men det trengs ressurser, vilje og en plan. Bioingeniøren .

Marienborg, Kaja; Grinaker, Elisabeth (2011). Utfordringer med studenter i praksis og flere nyansatte til samme tid. BFI Kunnskapskonferanse. NITO Bioingeniørfaglig institutt.

Marienborg, Kaja; Hansen, Gorm A. (2009). BURKHOLDERIA XEROVORANS in Samples from Surgical and Orthopedic Patients. FHI høstkonferanse i medisinsk mikrobiologi. Folkehelseinstituttet.

Marienborg, Kaja; Clausen, Nina Merethe; Sahnoun, Linda (2005). An Evaluation of Rapid Identification tests for Candida ssp. Nordic Biomedical Laboratory Science Congress.

--.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig