English version

Prosessledelse og digitalisering

Denne forskningsgruppen fokuserer på prosessledelse og digitalisering gjennom bruk av tredimensjonale modeller av bygninger og infrastruktur.

Målet er å bli et av Norges og Europas sterkeste forskningsmiljøer på området. 

Vi har publisert mange forskningsartikler, markert oss blant forskningsinstitusjoner i Norge, har et stort nettverk av samarbeidspartnere i norsk byggenæring og utenlands, og samarbeider med Fagskolen i Oslo og Akershus og NTNU. 

Vi legger vekt på å ta med studenter i forskningen, og det styrker byggingeniørutdanningen. Dette er særlig aktuelt i en tid der byggebransjen blir digitalisert for fullt.

Les mer om forskningsgruppen på engelsk.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

      Laster inn ...