English version

The ethics of algorithmic decision-making in the public sphere

Et ph.d.-prosjekt ved ph.d.-programmet i Profesjonsstudier.

Målet med dette prosjektet er å kartlegge og teoretisere noen av de etiske konsekvensene av å bruke algoritmer og stordata som grunnlaget for beslutningstaking i det offentlige. Mer spesifikt vil jeg teoretisere hvordan imperativene for datafisering, det å gjøre kvantifiserbare størrelser til data, og personvern, retten til å kontrollere personlig informasjon, kan sameksistere i et demokrati. Hovedpåstanden er at nye informasjonsteknologier endrer koordinatene for hvordan vi bør tenke over disse utfordringene og at vi derfor må rekonseptualisere personverns- og databegrepet. 

Prosjektet vil resultere i tre artikler. To teoretiske artikler om henholdsvis personvern og datafisering, og en kvalitativ studie av oppfatninger av de etiske utfordringene ved implementering av algoritmiske beslutningstaking som bruker Oslo Kommunes digitaliseringsprosjekt Origo som case. Tanken er at å kombinere filosofisk teori med empirisk forskning er en måte å knytte prosjektet til hvordan folk faktisk tenker over disse utfordringene, utover den mer abstrakte juridiske og akademiske konteksten.

Veileder: Edmund Henden

Kontakt

Laster inn ...