English version

Kan ansvarlige investeringer gi bærekraftig forretningsatferd?

I dette forskningsprosjektet vil forskerne undersøke om ansvarlige investeringsstrategier betyr at bedriftene tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i bedriftens beslutninger.

Med ansvarlige investeringer menes at man tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i bedriftens beslutninger. Det har vært en økende interesse for slike ansvarlige investeringer de siste årene. Mange investorer og kapitalforvaltere avstår nå fra å kjøpe aksjer i selskaper som blant annet har høye karbonutslipp, har brutt menneskerettigheter eller ikke har overholdt grunnleggende etiske normer.

Til tross for den økende interessen vet vi veldig lite om hvordan denne investeringsstrategien faktisk fremmer selskapenes ESG-adferd. Er det virkelig slik at ansvarlige investeringer faktisk forandrer bedriftenes forretningsadferd? Dette er kjernespørsmålet i forskningsprosjektet vårt.

Se full beskrivelse av prosjektet på den engelske siden.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...