Byglød - samtaler om samskaping

DOGA utvikler tre miniseminarer rundt viktigheten av samskaping for innovativ byutvikling.

Om prosjektet

DOGA skal produsere tre miniseminar rundt viktigheten av samskaping for innovativ byutvikling. Prosjektet går ut på i bistå DOGA med å være dialogpartner i valg av tema, samtaler og deltagere. Deretter delta og observere på seminarene, intervjue samtaledeltagere, og oppsummere og analysere kunnskapen i etterkant.