English version

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation (DEMOCLIM)

DEMOCLIM undersøker nye demokratiske styringsmåter innen design og implementering av effektiv og sosialt rettferdig klimapolitikk som vokser fram i møte med klimaprotester i fire skandinaviske byer; Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg.

Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynelatende motstridende krav:

  1. Reaktive bevegelser som setter fokus på fordelingsmessige effekter av klimatiltak og reiser verdimessige spørsmål. Bompengeopprøret høsten 2019 og fortettingsmotstand er eksempler på slike protester.
  2. Proaktive bevegelser som krever mer radikal klimapolitikk. Skolestreik for klima inspirert av Greta Thunberg og organisasjonen «Extinction Rebellion» er eksempler på slike protester.

Begge protestbevegelsene utfordrer legitimiteten til eksisterende politikk, og krever endringer. Men her ligger det også en kime til endring, gjennom eksperimentering og utvikling av nye former for demokratisk og effektiv styring.

DEMOCLIM ønsker også å bidra til den demokratiske utviklingen ved å:

  1. utvikle ny teoretisk og empirisk kunnskap om samskapende styringsformer i skandinaviske byer;
  2. legge til rette for effektiv og sosialt rettferdig klimatransformasjon blant annet gjennom å arrangere citylabs i alle byene.

Målet er felles læring og samarbeid mellom vitenskap, beslutningstakere og sosiale bevegelser. Prosjektet bruker en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder, og vil kartlegge institusjoner og organisasjoner, bruken av sosiale medier, utviklingen av demokratiske ledelsesstrategier, bruken av interaktive og samskapende arenaer og digitale plattformer.

Publikasjoner

Prosjektmedarbeidere (OsloMet)

    Laster inn ...

    Samarbeidspartnere