Dokumentstudie om flytting

Formålet med studien er i første rekke å sammenstille foreliggende kunnskap knyttet til fraflytting, videreflytting og botid for tilflyttere i Nordland til en oversiktlig helhet.

Om prosjektet

Formålet med studien er i første rekke å sammenstille foreliggende kunnskap knyttet til fraflytting, videreflytting og botid for tilflyttere i Nordland til en oversiktlig helhet.

Fokus i prosjektet er rettet mot følgende problemstillinger: