English version

Evaluering av regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Evalueringen skal belyse om myndighetene oppnår målsettingen med integreringskonferansene, både den nasjonale konferansen og de regionale innspillmøtene.

Den årlige integreringskonferansen framheves som «en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet». Målet med integreringskonferansene er ifølge arrangørene å styrke dialogen med innvandrere og gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å dele sine erfaringer og synspunkter direkte med sentrale politikere og med forvaltningen.