Følgeprosjekt: pilotering av universitetsskoler

Prosjektet er en følgeevaluering av partnerskap mellom lærerutdanningene og skoleeiere for å utvikle lærerutdanningsskoler, eller universitetsskoler.

Om prosjektet

Et sentralt element i regjeringens nasjonale strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen, ‘Lærerutdanning 2025’, er utvikling av partnerskap mellom lærerutdanningene og skoleeiere for å utvikle lærerutdanningsskoler, eller universitetsskoler. OsloMet ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) samarbeider med fem skoler i Oslo-regionen for å knytte OsloMet og praksisfeltet nærmere sammen. Målet med evalueringen er å lære av erfaringene fra samarbeidet med de fem skolene med sikte på å videreføre piloten i form av et utvidet samarbeid med flere skoler.