Folketråkk pilot 2 – involvering av eldre

Fasilitering og dokumentering av involvering av eldre i medvirkningsprosess knyttet til områdeutviklingen av Åssiden bydel i Drammen kommune.

Om prosjektet

I forbindelse med pilotering av Folketråkk pilot II, har DOGA engasjert Guri-Mette Vestby til å fasilitere og dokumentere involvering av eldre i medvirkningsprosess knyttet til områdeutviklingen av Åssiden bydel i Drammen kommune. Formålet med pilot II Folketråkk er blant annet å fremme samspillet mellom folkehelse og planlegging av lokalsamfunn gjennom medvirkningsprosesser.