Gene editing for elucidating gene function and refining genomic selection for CMS resistance in Atlantic salmon

Prosjektet har som mål å undersøke genredigering med henblikk på å forbedre resistens for Cardiomyopathy syndrome (CMS - hjertesprekk) hos atlantisk laks.

Målsetningene er å:

AFIs og OsloMets bidrag vil være å bistå med RRI-undersøkelsene gjennom dialoger og metodikk med berørte parter, samt se nærmere på hvordan borgere ser på genmodifisert laks. 

 • Prosjektmedarbeidere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Nofima
   • SamoBreed AS
   • Marine Harvest ASA
   • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
   • UiT – Norges arktiske universitet
   • Fridtjof Nansen Stiftelsen
   • Walter+Eliza Hall Institute of Medical Research