Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Bistå NAL BYLIV-senteret i utarbeiding av Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling.

Om prosjektet

Oppdraget går ut på å bistå BYLIV-senteret til Norske arkitekters landsforbund (NAL) i utarbeidingen av «Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling» innen temaet metoder for medvirkning fra seniorer.