Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre

Prosjektet søker å svare på hvordan insentiver skapt av finansierings- og organisasjonssystemer for omsorgstjenesten kan påvirke dødelighet, helse og livskvalitet til eldre med behov for omsorgstjenestehjelp.

Prosjektet “Incentives, efficiency, and quality of care in long term care for the elderly” omhandler hvordan insentiver skapt av finansierings- og organisasjonssystemer for omsorgstjenesten kan påvirke dødelighet, helse og livskvalitet til eldre med behov for omsorgstjenestehjelp. 

I prosjektet skal vi benytte kvantitative data fra Oslo kommune med informasjon om pasienter og tjenestetilbud. Ved hjelp av kvantitative metoder skal vi undersøke hvordan fordelingen av tjenester samvarierer med helse og sosiodemografiske variabler, effekter av privatisering og fastlegenes rolle for eldreomsorgen.

Hovedformålene er å undersøke i hvilken grad tjenestetilbudet blir påvirket av økonomiske insentiver, om tjenestesammensetningen påvirker levetid og helse, og effekten av brukerbetalinger på bruk av omsorgstjenester. Vi skal også se på hvordan kvalitet, produktivitet og arbeidsbetingelser blir påvirket av at driften av omsorgstjenester privatiseres.

De kvantitative analysene blir supplert med kvalitative data om erfaringer fra personer som bruker omsorgstjenester.

 • Prosjektdeltakere

  • Niklas Jakobsen
   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Frischsenteret, UiO
   • NTNU Gjøvik
   • Sykehjemsetaten Oslo kommune