English version
Fargerik illustrasjonsbilde av mennesker i forskjellige livsfaser

INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

INTERACT er et prosjekt som har ansvaret for et heldigitalt tverrprofesjonelt undervisningopplegg for studentene på profesjonsutdanningene ved OsloMet. Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse i å samarbeide om hjelp og støtte til barn, unge og familiene deres.

Seminardager 2023

Seminardagene gjennomføres heldigitalt på følgende datoer:

Tverrprofesjonelt samarbeid vil være en viktig del av studentenes fremtidige yrkesliv. Dette arbeidet viser seg å kreve bevissthet om egen profesjon, kunnskap om andre profesjoner som vil inngå i dette samarbeidet og kompetanse i å kunne være en profesjonell samarbeidspartner for at de barna, de unge og de foresatte dette gjelder skal få et best mulig tilbud.

INTERACT skal også gi studentene innføring i hvilke utfordringer et slikt samarbeid kan medføre og hvilke strategier som da kan være viktig å følge. Et velfungerende tverrprofesjonelt samarbeid kan få avgjørende betydning for dem det rettes mot.

I INTERACT får studentene forskningsbasert kunnskap om barn og unges hverdag og trening i å samhandle med studenter fra andre utdanninger. Slik legger INTERACT grunnlaget for bedre samordning av samfunnets tjenester rettet mot barn og unge og deres foresatte. I INTERACT lærer studentene også om grupperoller og gruppeprosesser, som er viktig for å lykkes i tverrprofesjonelt samarbeid. I INTERACT vil de utsatte barn, unge og deres foresatte gis en spesiell oppmerksomhet.

Emner i INTERACT

 • Emneplaner

 • Styringsgruppe

  Leder av styringsgruppen

  • Prodekan for utdanning Kåre Rønn Richardsen, Fakultet for helsevitenskap (HV)

  Representanter fra utdanningene og sentrene

  • Prodekan for utdanning Finn Aarsæther, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
  • Prodekan Nathalie Hyde-Clarke, Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
  • Instituttleder Liv Klakegg Dahlin, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)
  • Læringssenterdirektør Lars Egeland

  Ekstern representanter

  • Kari Raaum Hovde, Oslo universitetssykehus, fungerende utdanningsleder
  • Anne Stine Bergsløkken, Oslo kommune, Spesialrådgiver, Byrådsavdelingen oppvekst og kultur

  Studentrepresentanter

  • Mikkel Frydenlund Sibe
  • Aisha Aziz

  Fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  • Forsker II Lars Bjarne Kristofersen

  Administrativ representant

  • Ken Henry Hyttemoen, seksjonssjef studieadministrasjon, fakultet SV
 • Studentråd

  • Anders Lindholm Liland 
  • Marlene Bjerkeset 
  • Mikkel Frydenlund Sibe 
  • Jennifer Yihat Noblet Ross 
  • Mathilde Dalen 
  • Anusha Chandrakumar 
  • Henriette Bøe
 • Arbeidsgruppe

  • Runa Kalleson, Prosjektleder
  • Ellen Merethe Magnus, administrativ leder
  • Baard Johannessen, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
  • Unn Christin Håvie, LUI
  • Gunilla Johansson, Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
  • Bente Kongsgård, Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Kirsten Jacobsen Ulfsby, HV
  • Randi Veiteberg Kvellestad, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)
  • Øydis Floden, HV
  • Sangita Shukla (ekstern)
  • Solfrid Hartberg, LUI
  • Inna Volkova, LUI
  • Camilla Foss, DIGIN
 • Samarbeidspartnere

  • Oslo universitetssykehus (OUS)
  • Oslo kommune
  • Lørenskog kommune
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Kompetansebroen
  • Malmø universitet
  • Konferansen Oppvekst 2021 - Bærekraftig livsmestring

Kontakt INTERACT

Prosjektleder

  Laster inn ...

  Administrativ leder

   Laster inn ...

   Aktuelt om prosjektet