English version
Fargerik illustrasjonsbilde av mennesker i forskjellige livsfaser

INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

INTERACT er et heldigitalt tverrprofesjonelt undervisningopplegg. INTERACT skal styrke studentenes kompetanse i å samarbeide om og med barn, unge og familiene deres.

Seminardager 2024

Seminardagene gjennomføres heldigitalt på følgende datoer:

INTERACT er et heldigitalt tverrfaglig undervisningsopplegg for studenter på helse-, sosialfag-, lærer- og barnehagelærerutdanningene ved OsloMet. Hovedhensikten med INTERACT er å styrke den tverrfaglige samarbeidskompetansen, noe som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. Konteksten for INTERACT er lagt til fagområdet barn, unge og familier, med spesiell vekt på utsatte barn og ungdom. 

I INTERACT får studentene anledning til å øve på tverrfaglig samarbeid gjennom å delta i gruppe med studenter fra andre utdanningene. INTERACT legger til rette for tverrprofesjonell samarbeidslæring, som kjennetegnes av at man lærer om hverandre, av hverandre og med hverandre. 

INTERACT legger til rette for utvikling av en rekke ferdigheter og kompetanser som er etterspurt både i utdanningen og i videre arbeidsliv, slik som kommunikasjons- og samarbeidsevner, selvrefleksjon, samfunnsbevissthet og kritisk tenkning.

INTERACT gjennomføres som et heldigitalt undervisningsopplegg med variert bruk av samhandlingsverktøy og kunnskaps- og læringsressurser. På denne måten bidrar INTERACT til å gi kunnskap om og erfaring med verktøy og ressurser som er etterspurt i arbeidslivet, og som legger grunnlag for videre læring. 

Emner i INTERACT

 • Emneplaner

 • Styringsgruppe

  Leder av styringsgruppen

  • Prodekan for utdanning Kåre Rønn Richardsen, Fakultet for helsevitenskap (HV)

  Representanter fra utdanningene og sentrene

  • Prodekan for utdanning Finn Aarsæther, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
  • Prodekan Nathalie Hyde-Clarke, Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
  • Instituttleder Liv Klakegg Dahlin, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

  Ekstern representanter

  • Anne Stine Bergsløkken, Oslo kommune, Spesialrådgiver, Byrådsavdelingen oppvekst og kultur

  Studentrepresentanter

  • Mikkel Frydenlund Sibe

  Fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  • Mira Aaboen Sletten, forskningsleder

  Administrativ representant

  • Anne Drag, kontorsjef studieadministrasjon, fakultet SV
 • Studentråd

  • Frida Udnes Stokke
  • Inga Banach
 • Arbeidsgruppe

  • Runa Kalleson, Prosjektleder
  • Ellen Merethe Magnus, administrativ leder
  • Norhild Joleik, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, LUI
  • Gunilla Johansson, Fakultet for samfunnsvitenskap, SAM
  • Bente Kongsgård, Fakultet for helsevitenskap, HV
  • Kirsten Jacobsen Ulfsby, HV
  • Mona Asbjørnslett, HV
  • Øydis Floden, HV
  • Vesna Engan, LUI
  • Inna Volkova, LUI
  • Camilla Foss, DIGIN
 • Samarbeidspartnere

  • Oslo kommune
  • Lørenskog kommune
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Kompetansebroen
  • Københavns Professionshøjskole

Kontakt INTERACT

Prosjektleder

Laster inn ...

Administrativ leder

Laster inn ...

Aktuelt om prosjektet