Kartlegging av kommuners arbeid med interkommunalt samarbeid

Formålet med prosjektet er å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag etter den nye kommuneloven trådte i kraft, samt utarbeide pedagogiske modeller og figurer som kan benyttes i en nye veileder til kommunene.

Om prosjektet

Oppdraget gjennomfører en kartlegging av hvordan kommuner praktisk arbeider med ulike typer interkommunalt samarbeid:

Prosjektet utføreres i samarbeid med Oslo Economics.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...