English version

Skruppelløs konkurranse og profesjonaliseringens løsning i eiendomsmegling

Målet med ph.d.-prosjektet er å undersøke hvordan og i hvilken grad profesjonalisering av næringslivsyrker kan bidra til å motvirke uetiske markedsaktiviteter.

Jeg er interessert i å forstå potensialet profesjonaliseringsstrategier har for å redusere det jeg kaller problemet med "skruppelløs konkurranse": tilfeller der etisk markedsatferd straffes eller undertrykkes av økonomiske aktørers evne til å utnytte markedssvikt.

Forskningen griper fatt i profesjonelle yrkesgruppers personlige investeringer, som for eksempel utdanning og karakterutvikling, og deres forhold til etisk bevissthet, ansvarlighet og kulturelle og samfunnsmessige aspekter ved ulike profesjonaliseringsstrategier.

Studien kombinerer innsikter fra markedsføringsetikk, økonomi og moralfilosofi.

Undersøkelsen vil bli gjennomført ved hjelp av en komparativ casestudie av profesjonaliseringen av eiendomsmegling eller "megling" i utvalgte kontekster som representerer ulike nivåer av profesjonalisering.

Gjennom studien ønsker jeg å bidra med verdifull innsikt om profesjonalisering av handel som et verktøy for å forbedre de etiske standardene i markedet.

Jeg anser det som viktig å øke bevisstheten om utfordringene og begrensningene knyttet til ulike reguleringsstrategier, spesielt i situasjoner der det kreves høy grad av ekspertkunnskap, autonomi og skjønn.

Kontakt

Laster inn ...