Lærerstudenter som trygge og autonome aktører i utviklingen av kunstpedagogiske aktiviteter

Prosjektet tar for seg behovet for empirisk forskning på hvordan DKS kan ta del i lærerutdanningen, med mål å utstyre fremtidige lærere med praktisk kunnskap om hvordan de kan integrere DKS-prosjekter i deres pedagogiske praksis.

I stadig økende grad forventes det at lærere skal samarbeide med eksterne aktører, som for eksempel den kulturelle skolesekken (DKS). Det har vist seg at lærere må bli sterkere premissleverandører for å kunne integrere aktiviteter levert av eksterne aktører i skolehverdagen.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan lærerutdanningen kan legge til rette for å styrke lærerstudenter som trygge og autonome aktører i utviklingen av kunstpedagogiske aktiviteter i samarbeid med tverrsektorielle partnere. 

Et nytt kurs i lærerutdanningen, hvor lærerstudenter sammen med dansestudenter skal utvikle og gjennomføre et DKS-danseprosjekt, fungerer som empirisk kontekst. Jeg vil undersøke hvordan metoder med deltakende design (Participatory design) kan brukes for å gi relevante partnere en stemme i utvikling av kurset, og hvordan kunnskapspraksiser forhandles og brytes opp i tverrsektorielt samarbeid, både i designgruppen og studentgruppen.

Prosjektet er den del av pARTiciPED (hiof.no), et NFR-finansiert forskningsprosjektet som eies av Høgskolen i Østfold. Det er en kvalitativ studie som baserer seg på aksjonsforskning, hvor jeg har rollen som researcher-facilitator. Deltakende observasjon, intervju og artefakter danner datagrunnlaget for studien. 

Veiledere

Kontakt

Laster inn ...