Jente ser inn i pc-skjermen og hilser med hånden

Hvordan har korona påvirket livene til barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?

Er du mellom 13 og 25 år og har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Vil du delta i et forskningsprosjekt som undersøker hva som skjedde da samfunnet stengte ned under pandemien, og hvordan livet ditt er nå?

Hva skal vi undersøke?

Vi skal undersøke hvordan pandemien har påvirket livene til barn og unge i Norge. Dette er et stort prosjekt som er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. En gruppe vi er opptatt av å finne ut mer om er unge med funksjonsnedsettelser.

Vi vil gjerne snakke med unge med forskjellige typer funksjonsnedsettelser. Vi vil spørre om:

Hvem er ansvarlig?

Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for undersøkelsen. Forskerne Dagmara Bossy og Kaja L. Østerud skal gjennomføre intervjuene. Vi har begge tidligere erfaring med forskning på funksjonshemming.

Les mer om forskningsprosjektet.

Hvem kan delta?

Barn og unge med funksjonsnedsettelser som er mellom 13 og 25 år.

Du kan for eksempel ha bevegelseshemming eller utviklingshemming, men vi er åpen for alle som har en eller annen funksjonsnedsettelse eller kronisk helseproblem som i møte med omgivelsene skaper behov for ekstra bistand. Denne funksjonsnedsettelsen kan være synlig eller usynlig, og fysisk eller psykisk.

Hvordan skjer intervjuene?

Vi skal gjennomføre to intervjuer med litt under ett års mellomrom. Begge intervjuene vil handle om de samme temaene: opplevelse av hjelpetilbudet og om deltakelse på skole og fritidsaktiviteter har endret seg over tid.

Intervjuet tar vi der det passer deg. Vi kan møtes der du ønsker, eller så kan vi ta det på telefon eller zoom. Du kan ha med deg en forelder eller en annen voksen på intervjuet hvis du ønsker det. Intervjuet vil ta under en time.

Du vil få 300 kroner for å være med.

Vi har laget et informasjonsskriv der du kan lese mer om hva det betyr å være med i forskningsprosjektet og dine rettigheter.

Vi håper på å høre fra deg!

Kontakt

Vi håper på å få en variert gruppe deltakere, slik at vi kan få viktig kunnskap om hvordan rettighetene til barn og unge med funksjonsnedsettelser har blitt ivaretatt under og etter pandeminedstengningen. 

Din deltakelse er viktig! Hvis du interessert i å delta, kan du eller dine foreldre ta kontakt på e-post:

Laster inn ...

Dagmara er også tilgjengelig på telefon.