English version

Musikkens politiske kraft i et Latin-Amerika i endring

Dette prosjektet utforsker populærmusikkens politiske og kulturelle betydning i dagens Latin-Amerika.

Konkret undersøker prosjektet hvordan musikk utrykker kulturell identitet og bidrar til nasjonsbygging på Cuba og hvordan musikk brukes i demonstrasjoner og politiske bevegelser i dagens Brasil. 

Cuba

Konkret undersøker prosjektet hvordan cubansk timba, og relaterte musikkstiler innen cubansk populærmusikk, bidrar til kulturelt samhold og sanselige felleskap via rytmisk interaksjon og dans. Via studier av estetiske kjernebegreper som sabor, timba, bomba, contagioso og pegajoso, og analyser av musikkens rytmiske organisering, viser studien hvordan rytmisk interaksjon i cubansk populærmusikk skape nye sosiale felleskap via musikalsk nytelse.

For å undersøke dette kombinerer prosjektet etnografiske metoder (deltakende observasjon og intervjuer) med estetisk og musikalsk analyse.

Brasil

Denne delen av prosjektet utforsker hvordan populærmusikk brukes i politiske demonstrasjoner og bevegelser i dagens Brasil. Konkret retter prosjektet søkelys mot hvordan folk synger politiske slagord under demonstrasjoner og hvordan demonstranter bruker rytme og musikkinstrumenter for å utrykke politiske synspunkter.

For å undersøke dette kombinerer prosjektet etnografiske metoder (deltakende observasjon og intervjuer),  estetisk og musikalsk analyse samt analyse av sosiale bevegelser og politiske bevegelser. Prosjektet fokuserer særlig på musikkens politiske rolle innen «Fora Temer» bevegelsen (2016-2017) og «Ele Nao» (2018-...) som var en protestbevegelse mot Brasils president Jair Messiah Bolsonaro.

Prosjektet utforsker også hvordan musikk ble brukt av Bolsonaros støttespillere og har laget en film i samarbeid med Brasilianske kulturforskere (youtube.com)

Sammen gir prosjektet ny kunnskap knyttet til hvordan musikk skaper kulturelle felleskap (Cuba) og er en integrert dimensjon av politisk kritikk i protestbevegelser (Brasil).

Podkast

Musikk og politikk i dagens Brasil, podkast 11. november 2020, Viten og snakkis (vitenogsnakkis.no)

Bøhler tar oss gjennom de siste 520 årene av Brasils politiske historie for å forklare hvilke relasjoner mellom kultur og politikk som ligger til grunn for dagens Brasil.

Cubansk musikk, podkast 20. september 2020, Viten og snakkis (vitenogsnakkis.no)

I denne episoden blir du bedre kjent med Cuba, kubansk historie og ikke minst kubansk musikk. Gjennom Kjetils egen musikk får vi gode eksempler på hva cubanske rytmer kan tilføre norsk visesangtradisjon.

 

    Laster inn ...