English version
Du ser deler av campus med trær i høstfarger, og EU-flagget klippet inn i nederste, venstre hjørne.

PATGOV: The governance of the European patent system

Nico Groenendijk gjester AFI som forsker under Horisont 2020s Marie S. Curie-program. I sitt prosjekt ser han nærmere på prinsippene det europeiske patentsystemet styres etter.

Les komplett prosjektbeskrivelse for Groenendijks prosjekt (cordis.europa.eu, på engelsk).