Spørreundersøkelse om rekruttering

Vil du delta i et forskningsprosjekt som handler om å finne gode praksiser for å øke mangfold og inkludering i arbeidslivet? Her finner du mer informasjon til deg som deltar.

Bakgrunn og formål

Som del av det EU-finansiert prosjektet Paths2Include gjennomfører vi en spørreundersøkelse om rekrutteringspraksis i fire europeiske land – Norge, Tyskland, Polen og Romania.

Vi undersøker arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkeres egenskaper og kvalifikasjoner i ansettelsesprosesser, rekrutteringsprosedyrer, og tiltak for å øke mangfold og likestilling. Det er en ambisjon å bidra til utviklingen av gode tiltak for å fremme rettferdig rekrutteringspraksis og inkludering i arbeidslivet.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er ansvarlig for prosjektet. I gjennomføringen av prosjektet samarbeider vi med ledende forskere ved universiteter i Tyskland, Polen og Romania.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Spørreundersøkelsen er rettet mot arbeidsgivere og personer med rekrutteringserfaring.

Hva innebærer det for deg å delta?

Deltakelsen i dette prosjektet vil for deg innebære å svare på en spørreundersøkelse som vil ta om lag 15 minutter. Undersøkelsen inneholder spørsmål om hvordan du tenker når du skal rekruttere, og vi ber deg tenke rundt hypotetiske jobbsøkere.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket ditt tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil si at du når som helst kan slutte å svare på spørreundersøkelsen. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – anonymitet og hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun prosjektmedarbeidere tilknyttet prosjektet som vil ha tilgang til informasjonen. Vi samler ikke inn personopplysninger. Spørreundersøkelsen er anonym, og det vil ikke være mulig å gjenkjenne de som deltar.

Kontakt

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte seniorforsker ved NOVA, OsloMet, Jon Rogstad: jonrogst@oslomet.no.

Har du spørsmål om personvern, kan du kontakte OsloMets personvernombud: personvernombudet@oslomet.no.

Hvis du har spørsmål knyttet til Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (sikt.no) sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med Sikt på e-post (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.