Rammestyring i prinsipp og praksis

Rammestyring er det bærende prinsippet for hvordan staten styrer kommunene og har høy tverrpolitisk tilslutning. I praksis kan imidlertid dette prinsippet bli utfordret av stadig mer detaljerte krav til organisering og tjenesteinnhold i særlovene. Prosjektet «Rammestyring i prinsipp og praksis» tar utgangspunkt i to politikkområder - helse og omsorg samt opplæring – for å belyse denne problemstillingen.

Om prosjektet

Rammestyring er det bærende prinsippet for hvordan staten styrer kommunene og har høy tverrpolitisk tilslutning. I praksis kan imidlertid dette prinsippet bli utfordret av stadig mer detaljerte krav til organisering og tjenesteinnhold i særlovene. Prosjektet «Rammestyring i prinsipp og praksis» tar utgangspunkt i to politikkområder -  helse og omsorg samt opplæring – for å belyse denne problemstillingen.

Prosjektet er todelt:

Del 1 gir en analyse av statlig styring av kommunene slik dette kommer til uttrykk i den politiske diskursen og sammenstiller dette med hvordan de styres i praksis gjennom lovkrav og påfølgende tilsyn.

I del 2 gjennomføres casestudier i utvalgte kommuner for å skaffe innsikt i hvordan kommunene selv erfarer og tilpasser seg den statlige styringen, hvilket samlet bidrar til å belyse effekter og implikasjoner av statlige krav for det kommunale selvstyret. 

    Laster inn ...