English version

Måling av sosial innvirkning av sivilsamfunnets organisasjoner (SIM4CSOs)

SIM4CSOs er et Erasmus+-prosjekt som har til hensikt å styrke driften av ideelle organisasjoner i det sivile samfunn ved å forbedre effektiviteten, gjennomsiktigheten og styringen gjennom anvendelse av målinger for sosial effekt (social impact).

Prosjektet skal bidra til å forbedre effektiviteten til den tredje sektoren, øke mulighetene for innsamling av sivilsamfunnsorganisasjoner (CSO) og til slutt, i å styrke den samlede sektoren og beskytte omdømmet til CSOene fra tilfeller av dårlig praksis.

Data og metode

Fase 1: Omfattende veiledning om måling av sosiale konsekvenser

Veiledningen vil presentere de eksisterende måtene å måle sosial innvirkning, og vil omfatte en opplæringsbehovsanalyse av de eksisterende ferdighetshullene vil bli utført blant representanter for det sivile samfunn, så vel som generelle interessenter i hvert land involvert i prosjektet, slik at opplæringshåndboken blir skreddersydd rundt disse ferdighetshullene.

Fase 2: Samskaping av en metodisk manual

Utvikling av en metodologisk håndbok som skal gi et sett med nøkkelkunnskaper, ferdigheter og kompetanser som sivilsamfunnets representanter bør følge og konsultere for å kunne levere sitt arbeid og måle deres innvirkning.

Fase 3: Samskaping av et virtuelt læringsmiljø gjennom en online plattform

Den virtuelle utdanningsplattformen skal gi representanter for sivilsamfunnsorganisasjoner et felles rom for å skaffe seg kunnskap og praktisk erfaring knyttet til spørsmålene om måling av sosial innvirkning.

Partnere

Arbeidet utviklet av SIM4CSOs-prosjektet er primært rettet mot interessentgruppen i tredje sektor. 

SIM4CSOs-prosjektet er et konsortium av NGOs, forskningsinstitutter, sentre for sosial innovasjon, en SME bedrift og en høyere utdanningsinstitusjon. Den lederorganisasjonen er Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) (https://higgs3.org/en/ ), en ideell organisasjon som tar sikte på å styrke sivilsamfunnets organisasjoner gjennom opplæring og støttende programmer i Hellas. De andre landene som er involvert i konsortiet er Kroatia (ACT Grupa), Kypros (Centre for Social Innovation), Italia (CESIE), Israel (Midot), Norge (NOVA-OsloMet), Polen (Centre for Educaton and Social Research) og Portugal (INOVA+).

  • Prosjektdeltakere ved OsloMet

      Laster inn ...