Skatt fra studenter i Oslo

Prosjektet har sett nærmere på hva studentene bidrar med av skatt til Oslo kommune.

Om prosjektet

Studenter utgjør en stadig større andel av Oslos befolkning. De fleste studenter jobber ved siden av studiene. Studenter som er registrert bosatt i Oslo og som jobber, betaler derfor skatt. I denne rapporten har vi sett nærmere på hva studentene bidrar med av skatt til Oslo kommune.

I 2014 utliknet studentene rundt 3,5 milliarder kroner i skatt gjennom arbeid (og formue), og av dette gikk anslagsvis 40 prosent, det vil si rundt 1,4 milliarder til Oslo kommune.

Publikasjoner