The infodemic

Ph.d.-prosjekt

Informasjonsspredning og risikokommunikasjon på Twitter under covid-19

I februar 2020 annonserte World Health Organization (WHO) en «infodemic», forårsaket av at floden med informasjon som fulgte med koronapandemien skapte store utfordringer for effektiv helsekommunikasjon. Viktig informasjon fra helsemyndighetene måtte konkurrere med denne enorme strømmen av misvisende, og til tider feil, informasjon. Ytterligere ble mye av den misvisende informasjonen spredt gjennom sosiale medier, og opplevde gjennom det en større rekkevidde og raskere spredning enn informasjon som ble delt på andre plattformer.

Spredning av misvisende og feil informasjon representerer en tydelig trussel mot folkehelsen, spesielt under krisetider hvor etterspørselen etter informasjon gjerne overstiger hva som er tilgjengelig fra pålitelige kilder. Misvisende informasjon kan ytterligere skape frykt, øke sosial uenighet, og føre til direkte skade gjennom spredningen av farlige helseråd, eller oppmuntre til over- og underreaksjoner.

Dette prosjektet kombinerer digitale metoder med kvalitative tekstanalyser, for å undersøke det sosiosemantiske nettverket blant informasjonsspredere på Twitter. Basert på et selvinnsamlet datamateriale undersøkes blant annet:

(1) tilstedeværelsen og rekkevidden til misinformasjon blant norske twitterbrukere, og hvordan dette utviklet seg gjennom tiden under pandemien;

(2) hvilke diskurser og sentimenter som eksisterer i diskusjonene av informasjonen;

(3) forholdet mellom de sosiale og semantiske aspektene til nettverket mellom informasjonssprederne, med mål om å identifisere potensielle ekkokammere.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...