Undersøkelse for Cambi AS

Undersøke hvorvidt reduserte utslipp av klimagasser ved bruk av Cambi AS sin kloakkrensingsteknologi i forhold til eksisterende behandling av kloakk, kan sertifiseres for salg på det frivillige karbonmarkedet, samt undersøke hvilken pris selskapet eventuelt vil kunne selge slike sertifikater for.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...