To unge gutter og en jente i vintertøy oppstilt foran en vegg - alle smiler. Illustrerer ungdom i Oslo. Foto: S.B. Vold

Informasjon til foresatte om Ung i Oslo 2021

Rundt 60 000 elever fra 5. trinn til Vg3 i videregående fra alle Oslos bydeler inviteres til å være med i spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2021. Dette er en god mulighet for byens barn og unge til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i Oslo.

Formålet med undersøkelsen

Hvordan undersøkelsen skal brukes

Ung i Oslo 2021 bygger på studier gjennomført av NOVA og Oslo kommune siden midten av 1990-tallet. Nytt i år er at undersøkelsen også omfatter elever på 5.–7. trinn.

Hva spør vi om?

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Personvern

Særskilt informasjon som gjelder elever på videregående

Beredskap

Hvem står bak undersøkelsen?

De første resultatene fra undersøkelsen vil foreligge sommeren 2021. 

Mer informasjon om Ung i Oslo 2021

Her finner du mer informasjon om undersøkelsen Ung i Oslo 2021

Om du har ytterligere spørsmål, send gjerne en e-post til ungioslo@oslomet.no.