Utredning om godgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene

Som del av regionreformen vedtok de fire samarbeidspartiene på Stortinget i februar 2017 at godtgjøringen til folkevalgte i fylkeskommunene skulle undersøkes nærmere.

Om prosjektet

Som del av regionreformen vedtok de fire samarbeidspartiene på Stortinget i februar 2017 at godtgjøringen til folkevalgte i fylkeskommunene skulle undersøkes nærmere. Utlysningen er en oppfølging av dette punktet. Prosjektet skal ende i en rapport som blant annet skal sammenligne godtgjøringsreglene i fylkeskommunene i dag, og særlig se på nivået på de folkevalgtes godtgjøring og hvordan nivået har utviklet seg over tid. Det er også ønskelig med en sammenlignende analyse opp mot andre nordiske land med regionale folkevalgte nivå.