English version
Dina Tsagari

Dina Tsagari

Kort om

Forskningsinteressene mine inkluderer språktesting og vurdering, undervisning / læring, lærerutdanning, materialdesign og evaluering, differensiert instruksjon, flerspråklig og fjernundervisning og læringsvansker. Jeg er redaktør og forfatter av flere bind, journalpapirer og bokkapitler og koordinator for Classroom-based Language Assessment SIG - EALTA og Evaluering and Vurdering FoU på OsloMet. Jeg koordinerer og deltar for tiden i forskningsprosjekter om andrespråksvurderingkompetanse (TALE på www.taleproject.eu), identifiserer språklige parametere som redegjør for fremskritt i ferdigheter i tester i høy grad og autentisk språkinnsamling i flerspråklige sammenhenger (ENRICH og PALM på www.enrichproject.eu and www.palm-edu.eu/en/) og andre, f.e. DINGLE/DAAD, TRIBES/COST, og så videre.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Språkvitenskapelige fag

Land

Kypros   Hellas   Hong Kong

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Chilla, Solveig; Doetjes, Gerard; Vogt, Karin; Tsagari, Dina ; Ibrahim, Lina Abed (2024). Digital-inclusive Transformation and Teacher Preparedness for Foreign Language Education–A Bilateral German-Norwegian Perspective. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal.
https://doi.org/10.26529/cepsj.1690

Vogt, Karin; Bøhn, Henrik; Tsagari, Dina (2024). Language assessment literacy. 15 s. Language Teaching.
https://doi.org/10.1017/S0261444824000090

Karagkouni, Ifigeneia; Rousoulioti, Thomais; Tsagari, Dina (2023). The Effectiveness of Dynamic Assessment on Improving Multilingual Students' Writing Skills in Distance Education. Gokturk Saglam, Asli Lidice; Sevgi-Sole, Ece (Red.). Emerging Practices for Online Language Assessment, Exams, Evaluation, and Feedback. s. 82-98. IGI Global.
https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6227-0.ch005

Lamprianou, Iasonas; Tsagari, Dina ; Kyriakou, Nansia (2023). Experienced but detached from reality: Theorizing and operationalizing the relationship between experience and rater effects. 13 s. Assessing Writing: An International Journal. Vol. 56.
https://doi.org/10.1016/j.asw.2023.100713

Tsagari, Dina ; Reed, Kirstin Joanna; Lopriore, Lucilla (2023). Teacher Beliefs and Practices of Language Assessment in the Context of English as a Lingua Franca (ELF): Insights from a CPD Course. 22 s. Languages. Vol. 8.
https://doi.org/10.3390/languages8010058

Maaoui, Asma; Tsagari, Dina ; Dammak, Hanen (2023). The Relationship between Language Educators’ Perceptions and Assessment Practices during the COVID-19 Crisis. 17 s. Languages. Vol. 8.
https://doi.org/10.3390/languages8010054

Tsagari, Dina ; Liontou, Trisevgeni; Giannikas, Christina-Nicole (2023). EFL educators in the COVID-19 era: Examining the case of Greece. Research Papers in Language Teaching and Learning. Vol. 13.

Tsiplakou, Stavroula; Tsagari, Dina (2023). Language ideologies and washback effects in a high-stakes Greek language examination. Research Papers in Language Teaching and Learning. Vol. 13.

Flaten, Christopher Jarsve; Tsagari, Dina (2022). Dyslexia and English as a Foreign Language in Norwegian Primary Education: A Mixed Methods Intervention Study. 25 s. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal. Vol. 12.
https://doi.org/10.26529/cepsj.1459

Bøhn, Henrik; Tsagari, Dina (2022). Language Assessment Literacy: Understanding the construct from Norwegian EFL teachers. Studies in Language Assessment (SiLA). Vol. 11.
https://arts.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig