English version
Helge Skirbekk

Helge Skirbekk

Kort om

Helge Skirbekk er medisinsk sosiolog. Han er spesielt interessert i utvikling av tillitsforhold i helsevesenet, og interesserer seg for tillitens betydning for helsekompetanse, kommunikasjon, læringssituasjoner, ledelse og generelle samfunnsspørsmål. Skirbekk er også opptatt av helsekommunikasjonsutfordringer, kliniske prioriteringer, velferdsteknologi, brukermedvirkning og vitenskapsfilosofi.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Klinisk kommunikasjon   Medisinsk etikk   Kvalitativ metode   Medisinsk sosiologi   Vitenskapsfilosofi   Vitenskapshistorie   Brukermedvirkning   Rolleteori   Wittgenstein-forskning   Habermas   Samfunnsvitenskapelig metode   Tillit

Vitenskapelige publikasjoner

Skirbekk, Helge; Magelssen, Morten; Conradsen, Stein (2023). Trust in healthcare before and during the COVID-19 pandemic. BMC Public Health . Vol. 23.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles...

Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald; Wøien, Hilde (2022). Home administration of needle injections for children with rheumatic diseases: A qualitative study on nurses’ perception of their educational role. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families . Vol. 66.
http://hdl.handle.net/10852/101858

Nesvåg, Ragnar; Skirbekk, Helge (2022). Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 142.
http://hdl.handle.net/10852/100392

Conradsen, Stein; Lara-Cabrera, Mariela L.; Skirbekk, Helge (2021). Patients’ knowledge and their trust in surgical doctors. A questionnaire-based study and a theoretical discussion from Norway. Social Theory & Health .

Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald; Wøien, Hilde (2021). I don’t want to think about it: A qualitative study of children’s and parents’ experiences with regular needle injections at home. Pediatric Rheumatology . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/10037/20644

Dahlen, Øystein Pedersen; Skirbekk, Helge (2021). How trust was maintained in Scandinavia through the first crisis of modernity. Corporate Communications. An International Journal . Vol. 26.
https://hdl.handle.net/11250/2734889

Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald; Wøien, Hilde (2020). Children's fear of needle injections: a qualitative study of training sessions for children with rheumatic diseases before home administration. Pediatric Rheumatology . Vol. 18:13.
https://hdl.handle.net/11250/2671022

Hertzberg, Tuva Kolstad; Tyssen, Reidar; Skirbekk, Helge; Isaksson Rø, Karin Elisabet (2019). Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger. 10 s. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 139.

Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge; Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice: A summary of a Cochrane systematic review. 12 s. Patient Education and Counseling .
http://hdl.handle.net/10852/68290

Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge; Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice. 143 s. Cochrane Database of Systematic Reviews .
http://hdl.handle.net/10852/68291

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig