English version
Hilde Bakke

Hilde Bakke

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Bakke, Hilde (2021). Rapport fra sakkyndig komite "Periodisk evaluering av syklus 1 på grunnskolelærerutdanningen for 1.- 7. trinn, OsloMet - Storbyuniversitetet. 44 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig