Norwegian version
Hilde Bakke

Hilde Bakke

Research reports

Bakke, Hilde (2021). Rapport fra sakkyndig komite "Periodisk evaluering av syklus 1 på grunnskolelærerutdanningen for 1.- 7. trinn, OsloMet - Storbyuniversitetet. 44 p. OsloMet - storbyuniversitetet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete