English version
Hugo Lewi Hammer

Hugo Lewi Hammer

Kort om

Hammer har en master i industriell matematikk fra 2003 og en doktorgrad i beregningsorientert statistikk fra 2008. Hans forskningsinteresser er blant annet innen forbedring av pålitelighet og transparens av maskinlæring-, forsterkende læring- og dype lærings-modeller ved utvikling av metoder innen modelltolkning, usikkerhetskvantifisering, robust statistikk og kausal inferens.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statistikk

Emner

Bayesiansk statistikk   Regresjon   Kunstig intelligens   Maskinlæring   Anvendt statistikk   Stokastisk simulering   Big Data

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Boeker, Matthias; Jakobsen, Petter; Riegler, Michael; Stabell, Lena Antonsen; Fasmer, Ole Bernt; Halvorsen, Pål; Hammer, Hugo Lewi (2023). Affect Recognition in Muscular Response Signals. IEEE Access . Vol. 11.

Storås, Andrea; Riegler, Michael Alexander; Haugen, Trine B.; Thambawita, Vajira L B; Hicks, Steven Alexander; Hammer, Hugo Lewi; Kakulavarapu, Radhika; Halvorsen, Pål; Stensen, Mette Haug (2023). Automatic Unsupervised Clustering of Videos of the Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Procedure. Zouganeli, Evi; Yazidi, Anis; Mello, Gustavo Borges Moreno E; Lind, Pedro (Red.). Nordic Artificial Intelligence Research and Development: 4th Symposium of the Norwegian AI Society, NAIS 2022, Oslo, Norway, May 31-June 1, 2022, Revised Selected Papers. konferanseartikkel. Springer Nature.

Storås, Andrea; Prabhu, Robindra; Hammer, Hugo Lewi; Strumke, Inga (2022). Bias og kvantitativ analyse innen velferd: opphav til skjevheter og relasjon til utfallsrettferdighet. 24 s. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 25.
https://hdl.handle.net/11250/3054535

Boeker, Matthias; Hammer, Hugo Lewi; Riegler, Michael; Halvorsen, Pål; Jakobsen, Petter (2022). Prediction of schizophrenia from activity data using hidden Markov model parameters. Neural Computing & Applications .
https://hdl.handle.net/10037/28614

Thambawita, Vajira L B; Salehi, Pegah; Sheshkal, Sajad Amouei; Hicks, Steven; Hammer, Hugo Lewi; Parasa, Sravanthi; de Lange, Thomas; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2022). SinGAN-Seg: Synthetic training data generation for medical image segmentation. PLOS ONE . Vol. 17.

Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Riegler, Michael; Rue, Håvard (2022). Efficient quantile tracking using an oracle. 12 s. Applied intelligence (Boston) .
https://hdl.handle.net/10037/26509

Eide, Siri Sofie; Riegler, Michael; Hammer, Hugo Lewi; Bremnes, John Bjørnar (2022). Deep Tower Networks for Efficient Temperature Forecasting from Multiple Data Sources. Sensors . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/10037/26522

Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Rue, Håvard (2022). Estimating Tukey depth using incremental quantile estimators. 11 s. Pattern Recognition . Vol. 122.
https://hdl.handle.net/11250/2983184

Storås, Andrea; Strumke, Inga; Riegler, Michael Alexander; Grauslund, Jakob; Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Halvorsen, Pål; Gundersen, Kjell Gunnar; Utheim, Tor Paaske; Jackson, Catherine Joan (2021). Artificial intelligence in dry eye disease. The ocular surface . Vol. 23.

Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Rue, Håvard (2021). Joint tracking of multiple quantiles through conditional quantiles. Information Sciences . Vol. 563.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig