English version
Kaja Smedbråten

Kaja Smedbråten

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • HEYoung intervensjonstudie

    Prosjektet skal utvikla ein intervensjon som undersøkjer effekten av ei personsentrert tilnærming for vidaregåande skule-ungdommar med langvarige smerter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Smedbråten, Kaja ; Grotle, Margreth ; Jahre, Henriette ; Richardsen, Kåre Rønn ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Skillgate, Eva; Øiestad, Britt Elin (2022). Lifestyle behaviour in adolescence and musculoskeletal pain 11 years later: The Trøndelag Health Study. 12 s. European Journal of Pain. Vol. 26.
https://doi.org/10.1002/ejp.2012

Smedbråten, Kaja ; Grotle, Margreth ; Jahre, Henriette ; Richardsen, Kåre Rønn ; Côté, Pierre; Steingrimsdottir, Olöf Anna; Storheim, Kjersti ; Nielsen, Christopher Sivert; Øiestad, Britt Elin (2022). Accumulation of health complaints is associated with persistent musculoskeletal pain two years later in adolescents: The Fit Futures Study. 13 s. PLOS ONE. Vol. 17.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278906

Jahre, Henriette ; Grotle, Margreth ; Smedbråten, Kaja ; Richardsen, Kåre Rønn ; Côté, Pierre; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Storheim, Kjersti ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Stensland, Synne ; Øiestad, Britt Elin (2022). Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. 9 s. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12891-022-04995-6

Jahre, Henriette ; Grotle, Margreth ; Småstuen, Milada ; Guddal, Maren Hjelle ; Smedbråten, Kaja ; Richardsen, Kåre Rønn ; Stensland, Synne ; Storheim, Kjersti ; Øiestad, Britt Elin (2021). Risk factors and risk profiles for neck pain in young adults: Prospective analyses from adolescence to young adulthood—The North-Trøndelag Health Study. 16 s. PLOS ONE. Vol. 16.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256006

Jahre, Henriette ; Grotle, Margreth ; Smedbråten, Kaja ; Richardsen, Kåre Rønn ; Bakken, Anders ; Øiestad, Britt Elin (2021). Neck and shoulder pain in adolescents seldom occur alone: Results from the Norwegian Ungdata Survey. European Journal of Pain. Vol. 25.
https://doi.org/10.1002/ejp.1785

Jahre, Henriette ; Grotle, Margreth ; Smedbråten, Kaja ; Dunn, Kate M.; Øiestad, Britt Elin (2020). Risk factors for non-specific neck pain in young adults: a systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12891-020-03379-y

Smedbråten, Kaja ; Øiestad, Britt Elin ; Røe, Yngve (2018). Emotional distress was associated withpersistent shoulder pain afterphysiotherapy: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12891-018-2142-3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig