English version
Marikken Wullf-Wathne

Marikken Wullf-Wathne

Kort om

Mine forskningsinteresser er rettet mot å undersøke formuleringen av problemer og løsninger innen byutvikling, spesielt knyttet til smartby-initiativer.

Ved å bruke problem-formuleringer som analysegrunnlag søker jeg gjennom min avhandling å utforske både løsningene som foreslås gjennom smartby-initiativer, samt hvilke konstruerte problemer som disse løsningene er rettet mot å løse.

Kort fortalt forsøker jeg gjennom min avhandling å forstå hvilke ideelle løsninger som forespeiles byer gjennom smartby-initiativer, og spør: på hvilke(t) spørsmål er den smarte byen svaret?

Andre forskningsinteresser inkluderer klimaomstilling, feminisme, 'end of history' / funksjonen til temporalitet, neoliberalisme, privatisering av byrom, akademisk liv.

Ved siden av min forskning organiserer jeg Storbykonferansen: www.storbykonferansen.no

Jeg er også en av redaktørene, samt redaksjonssekretær, for Nordic Journal of Urban Studies: https://www.idunn.no/njus

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Byplanlegging   Utopier   Klima   Mobilitet   Feminisme   Omstilling   Arealplanlegging   Smart city

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Wullf-Wathne, Marikken (2020). Alternatives in the academe: swimming with absurd flippers. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography .

Wathne, Marikken Wullf; Haarstad, Håvard (2020). The smart city as mobile policy: Insights on contemporary urbanism. Geoforum .

Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf (2019). Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability?. Energy Policy . Vol. 129.
http://hdl.handle.net/1956/23044

Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf (2018). Smart cities as strategic actors: Insights from EU Lighthouse projects in Stavanger, Stockholm and Nottingham. Karvonen, Andrew; Cugurullo, Fredrico; Caprotti, Fredrico (Red.). Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation. Chapter 7. Routledge.

Haarstad, Håvard; Sareen, Siddharth; Wanvik, Tarje Iversen; Grandin, Jakob; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen; Oseland, Stina Ellevseth; Kvamsås, Hanna; Lillevold, Karin; Wathne, Marikken Wullf (2018). Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science . Vol. 42.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig