English version
Marikken Wullf-Wathne

Marikken Wullf-Wathne

Kort om

Min forskning utforsker digitalisering i byutvikling, og særlig de "utopiske logikkene" som er knyttet til utviklingen av smartbyer. 

Smartbyer har blitt et veldig populært begrep innen internasjonal planleggingdiskurs de siste tiårene, og et stort antall byer i verden har søkt å utvikle smarte strategier med fokus på stordatainnsamling, kunstig intelligens, automatisering og dataplattformer. Samtidig som smartbyer har blitt stadig mer vanlig internasjonalt har denne tilnærmingen til plannlegging blitt sterkt kritisert fra både akademia og borgergrupper, blant annet for å være for sentrert rundt teknologiske løsninger og å nedprioritere innbyggere og undervurdere den politiske naturen i mange av utfordringene dagens byer står ovenfor.

Når smartby-konsepter er så betent, hvorfor fortsetter planleggere å jobbe for smartere byer? I avhandlingen min er jeg interessert i å utforske potensialet byplanleggere ser i smartbyinitiativer og hvordan disse tenker at smartby-strategier kan forbedre dagens byer.

For å utforske dette emnet bruker jeg teorier som omhandler håp og utopisme. Selv om utopi-begrepet ofte blir sett som et uttrykk for naivitet og urealistiske drømmer, mener mange at utopia er et viktig verktøy for samfunnskritikk. Ved å beskrive fremtidige idealer gir formuleringen av utopier uttrykk for lengsler og opplevde mangler i samtiden. Å utforske utopiske formuleringer kan derfor gi oss et innblikk både i hvilke fremtider som ønskes, men også hva disse avslører om oppfatninger om det allerede eksisterende. I min forskning bruker jeg "utopi som metode" for å undersøke utopiske logikker som formuleres rundt smartbyinitiativer og ser kritisk på hva slike utopiske logikker avslører om syn på nåværende urbane områder og deres planlagte og ønskede utvikling.

Empirisk undersøker jeg smartbyinitiativet i Stockholm, Sverige, og bruker kvalitative metoder som intervjuer og dokumentanalyse.

Ved siden av min forskning har jeg hatt ansvaret for å organisere Storbykonferansen (www.storbykonferansen.no). Jeg er også en av redaktørene, samt redaksjonssekretær, for Nordic Journal of Urban Studies (https://www.idunn.no/njus)

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Byplanlegging   Utopier   Klima   Mobilitet   Feminisme   Omstilling   Arealplanlegging   Smart city

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Wullf-Wathne, Marikken (2024). The utopian logics of “Smart Stockholm”: Visibility, predictability, and controllability. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. Vol. 146.
https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104784

Wullf-Wathne, Marikken (2020). Alternatives in the academe: swimming with absurd flippers. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography.
https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1784104

Wathne, Marikken Wullf ; Haarstad, Håvard (2020). The smart city as mobile policy: Insights on contemporary urbanism. Geoforum.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.12.003

Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf (2019). Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability?. Energy Policy. Vol. 129.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.03.001

Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf (2018). Smart cities as strategic actors: Insights from EU Lighthouse projects in Stavanger, Stockholm and Nottingham. Karvonen, Andrew; Cugurullo, Fredrico; Caprotti, Fredrico (Red.). Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351166201-7

Haarstad, Håvard; Sareen, Siddharth; Wanvik, Tarje Iversen; Grandin, Jakob; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen; Oseland, Stina Ellevseth; Kvamsås, Hanna; Lillevold, Karin; Wathne, Marikken Wullf (2018). Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. 197 s. Energy Research & Social Science. Vol. 42.
https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.03.021Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig