English version
Mikkel Bertram Rustad

Mikkel Bertram Rustad

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rustad, Mikkel Bertram ; Parsanoglou, Dimitris; Symeonaki, Maria; Mifsud, Louise ; Hyggen, Christer ; Ghetau, Cosmin (2024). ‘Of gaming and other demons’: Defining children and young people’s meaningful leisure activities in the digital era. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Eie, Siv ; Andersen, Renate ; Mifsud, Louise ; Mørch, Anders ; Rustad, Mikkel Bertram (2023). Kritisk tenkning og Minecraft i lærerutdanningen: en studie av samfunnsfagundervisning om det industrielle gjennombruddet i Norge. Nordidactica.
http://hdl.handle.net/10852/109179

Andersen, Renate ; Rustad, Mikkel Bertram (2022). Using Minecraft as an educational tool for supporting collaboration as a 21st century skill. Computers & Education Open (CAEO).
https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100094

Andersen, Renate ; Eie, Siv ; Mørch, Anders Irving ; Mifsud, Louise ; Rustad, Mikkel Bertram (2021). Rebuilding the Industrial Revolution: Using Minecraft in Teacher Education in Social Studies. de Vries, Erica; Hod, Yotam; Ahn, June (Red.). Proceedings of the 15th International Conference of the Learning Sciences - ICLS 2021. s. 27-35. International Society of the Learning Sciences (ISLS).
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2986Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig