25 år med forsking tett på!

Velferdsforskingsinstituttet NOVA feira 25-årsjubileum i 2021. I 25 år har vi forska på levekår og livskvalitet for enkeltmenneske og grupper.

I 1996 blei fire forskingsmiljø slått saman til Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Sidan den gong har NOVA vore tett på endringar og nye utfordringar i samfunnet.

Vi har levert akademisk forsking på høgt internasjonalt nivå, samtidig som vi har vore praksisnære og formidla til brukarar og ålmenta.

Vi har bygd opp unike databasar som gir verdifull kunnskap om barn, ungdom og den aldrande befolkninga. Forskinga vår har gitt politikarane eit betre kunnskapsgrunnlag for å ta viktige avgjerder for eit samfunn i endring.

NOVA betyr 25 år med forsking – tett på!

 

Forside av boka med tittel: Generational tensions and solidarity within advanced welfare states

Jubileumsbok

Boka er skriven av NOVA-forskarar i samband med 25-årsjubileet. Ope tilgjengeleg!

Sjekk ut boka!

Les meir om NOVA

30 år med ungdomsforskning!

I 2021 var det 30 år siden det som senere har blitt ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, ble etablert. Vi feiret blant annet med bok og podkast. Forskningen ble også presentert på Ungdatakonferansen.

Ungdom med gul jakke tar selfie.
Hvit strekillustrasjon på blå bakgrunn. Vigelandsmotiv.
Om NOVA

På Velferdsforskningsinstituttet NOVA forsker vi på livsløpet fra barndom til alderdom samt velferdsstatens tjenester og organisering.

Abonner på nyheiter frå NOVA!

Vi sender ut nyheitsbrev omtrent ein gong i månaden.

Abonner på nyheitsbrevet

Siste forskingsnyheiter

Ung gutt med ryggen mot en vegg - stirrer tankefullt
Slik opplevde barn og unge i barnevernet pandemien

En ny studie fra OsloMet viser at barn og unge som mottok barnevernstiltak under pandemien, opplevde økt ensomhet, flere konflikter i hjemmet og utfordringer med fjernundervisning.

Eldre datter gir sin gamle mor et glass vann i stuen
Sjukmelder seg for å hjelpe gamle foreldre

Ny forsking viser at vaksne barn bruker sjukelønsordninga til å yte omsorg til dei eldre foreldra sine.

To studenter sitter i en seng med en laptop i fanget
Hvorfor er leiemarkedet tøffere for vanskeligstilte i studentbyer?

Leieboliger er en knapp ressurs, og i kommuner med mange studenter opplever vanskeligstilte hardere konkurranse om gode steder å bo. Men flere studentboliger vil ikke nødvendigvis løse problemet.

Ung pike som blåser såpebobler
Barnevernet er blitt mindre firkantet

Barnevernet er mindre kategoriske i volds- og overgrepssaker, og det er det gode grunner til, viser ny studie.

Politibil parkert i veikanten etter en voldsepisode.
Er barn og unge blitt mer kriminelle enn før?

«Alle» snakker om økningen i ungdomsvold, men hva viser politiets statistikk egentlig?

Kvinne i hijab setter ved datamaskin
Muslimar blir diskriminerte i arbeidslivet sjølv om arbeidsgivarar er positive til mangfald

Dei fleste arbeidsgivarar har inkluderande haldningar, men tilset ofte personar som liknar dei sjølv.