!
Dette studiet har ikke opptak i 2024.

Tannteknikk

Bachelorprogram

En tanntekniker lager nye tenner til pasienter som har skadet eller mistet tennene sine. Studiet passer for deg som vil lære et teknisk helsefag der godt håndverk er viktig. Du har god form- og fargesans og interesse for datastyrt design og produksjon.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 49,6 i ordinær kvote
  • 42 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 705.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Bachelorstudiet i tannteknikk har to studieretninger:

  • Fast protetikk –  tannerstatninger som festes permanent til kjeveben, eller gjenstående tenner/tannsubstans
  • Avtagbar protetikk – erstatninger som ikke er permanent festet

  Du velger studieretning i tredje semester og har fordypning i studieretningen din i fjerde, femte og sjette semester.

  I løpet av bachelorstudiet i tannteknikk lærer du å produsere tannerstatninger på oppdrag fra tannleger. Alle produkter formes spesielt for hver enkelt pasient.

  I tillegg til de praktiske ferdighetene, lærer du i løpet av studiene å kjenne tennenes og munnhulens anatomi, og hvordan bittet og musklene innvirker på kjevens funksjoner. I tillegg lærer du om de ulike materialenes egenskaper.

  Som tanntekniker jobber du i liten grad med pasienter, men din jobb spiller i høyeste grad en stor rolle for pasienten.

  Hvis design, materialvalg, framstillingsteknikk og materialbehandling på en tannerstatning ikke er riktig utført, kan pasienten få helseskade.

  Noen egenskaper er viktige for å ta fatt på en utdannelse for å bli tanntekniker:

  • Du må være tålmodig og nøyaktig, og klare å sitte rolig i lange perioder og arbeide med stor presisjon for at tannerstatningene skal bli så naturtro som mulig.
  • Du må være fingernem og ha godt håndlag, og ønske å bruke tid på å øve deg opp til å mestre ulike manuelle arbeidsprosesser.
  • Du må ha sans for form og farge for å kunne gjenskape tennenes form.
  • Du må være teknisk interessert, da stadig mer av produksjonen foregår med datastyrt teknologi.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Noen av undervisningsformene er:

  • ferdighetstrening og ekstern bedriftspraksis
  • forelesninger (digitale og fysiske)
  • seminar og omvendt klasseromsundervisning
  • skriftlige og muntlige oppgaver
  • mapper
  • gruppearbeid
  • selvstudier
  • framlegg

  Det er lagt opp til omtrent like mye tid på laboratoriene med praktisk ferdighetstrening som til teori.

  15 studiepoeng er felles med andre helsefagstudier innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

 • Praksis

  Det er en sammenhengende praksisperiode i dette studiet. Du har praksis hele femte semester, i 20 uker.

  Denne praksisen gjennomføres normalt ved tanntekniske bedrifter, men skal i tillegg omfatte observasjonspraksis på inntil fire uker ved en eller flere av disse virksomhetene: 

  • privat og/eller offentlig tannklinikk/tannlegekontor
  • kjeveortoped
  • sykehus
  • klinisk tanntekniker
  • annen undervisningsinstitusjon som tilbyr tannbehandling til pasienter

  OsloMet har samarbeidsavtaler med bedrifter i ulike deler av landet, og studentene må regne med opphold utenfor Oslo-området i praksisperioden.

 • Innføringskurs i kjemi

  Studiet har et emne i grunnleggende kjemi i første semester som forutsetter kjemikunnskaper fra ungdomsskolen og fra første året på videregående.

  Vi har et nettbasert innføringskurs som repeterer viktige begreper i kjemien.

  • Hvis du har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du bruke noen timer på dette kurset.
  • Hvis du ikke har kjemi 1/kjemi 2 fra videregående, bør du sette av minst 20 timer til å arbeide med innføringskurset før studiestart.
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  I første semester må du betale en materiellavgift (startpakke) på 5000 kroner i tillegg til semesteravgiften.

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en bachelor i tannteknikk kan du jobbe ulike steder som:

  • tannteknisk laboratorium (hovedsakelig private)
  • tannhelseteam sammen med tannleger og annet tannhelsepersonale
  • kommunale tannhelsetjenesten
  • undervisningsstillinger ved universiteter eller høgskoler
  • eget firma

  Jobbmulighetene i Norge er gode, men arbeidsmarkedet i Oslo kan være presset.

 • Utveksling

 • Spesielle hensyn

  I løpet av studiet vil det være både ferdighetstreninger og praksis hvor OsloMets regelverk for bekledning kan være aktuelt.

Besøk oss!

Kom og prøv hvordan det er å jobbe med tannteknikk!

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Bjarte sitter i laben og gjør små justeringer på tannerstatninger han har skapt.
Håndverksfag for estetikere med teknisk innsikt

Som tanntekniker må du være kreativ og praktisk anlagt, og dessuten ha farge- og formsans og teknisk forståelse.