English version

Akademisk dugnad for flyktninger

OsloMet ønsker å utgjøre en forskjell for flyktninger og asylsøkere i vår region, gjennom en serie arrangementer og tiltak.

Mange asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge har fullført høyere utdanning, er forskere eller var studenter da de ble tvunget til å forlate hjemlandene sine. OsloMet ønsker å vise solidaritet med mennesker som har havnet i en vanskelig situasjon, og behovet for inkluderende tiltak er fortsatt stort selv om tilstrømningen av personer ikke er like stor som i 2015.

Vi ser at mange nå har lært seg norsk og har behov for et ekstra initiativ for å nå sine mål om å komme inn på høyere utdanning og bli aktive medborgere i samfunnet.

Akademisk dugnad drives av ansatte og studenter ved OsloMet og har som mål å bidra til inkludering og integrering, samt skape en arena hvor studenter og flyktninger kan møtes og lære av hverandre.

Det arrangeres ukentlige kurs i samarbeid med NAV sitt introduksjonsprogram, akademisk språkkafé på norsk og engelsk og aktiviteter i samarbeid med den frivillige studentforeningen Norsk Start Oslo.

Ukeplan vår 2023

Våren 2023 tilbyr vi:

Ønsker du å holde deg oppdatert på våre arrangementer og aktiviteter, kan du bli med i Facebook-gruppen vår.

Vi trenger frivillige studenter og ansatte

Ønsker du å bidra, men vet ikke hvordan? Vi søker studenter og ansatte som ønsker å utgjøre en forskjell for flyktninger og asylsøkere.

Som frivillig kan du:

Som frivillig får du:

For studenter på utviklingsstudier, ergoterapi og produktdesign kan aktiviteter under Akademisk dugnad inngå i Certificate of International Learning (CIL).

Spørsmål om Akademisk dugnad?

    Laster inn ...