English version

Akademisk dugnad for flyktninger

OsloMet ønsker å utgjøre en forskjell for flyktninger og asylsøkere i vår region, gjennom en serie arrangementer og tiltak.

Mange asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge har høyere utdanning, er forskere eller var studenter da de ble tvunget til å forlate hjemlandet. OsloMet ønsker å vise solidaritet med mennesker som har havnet i en vanskelig situasjon, og behovet for inkluderende tiltak er stort.

Selv om mange har lært seg norsk kan de ha behov for et ekstra initiativ for å nå sine mål om å komme inn på høyere utdanning og bli aktive medborgere i samfunnet.

Akademisk dugnad drives av ansatte og studenter ved OsloMet og har som mål å bidra til inkludering og integrering, samt skape en arena hvor studenter og flyktninger kan møtes og lære av hverandre.

Det arrangeres ukentlige kurs i samarbeid med NAV sitt introduksjonsprogram, akademisk språkkafé på norsk og engelsk og aktiviteter i samarbeid med den frivillige studentforeningen Norsk Start Oslo.

Ukeplan høsten 2024

Høsten 2024 tilbyr vi:

Ønsker du å holde deg oppdatert på våre arrangementer og aktiviteter, kan du bli med i Facebook-gruppen vår.

 • Studietilbud for flyktninger og asylsøkere

  Det finnes flere muligheter for deg som er flyktning eller asylsøker hvis du ønsker å fortsette utdanningen din i Norge. Du kan fortsette studier eller ta kompletterende utdanning.

 • Vi trenger frivillige studenter og ansatte

  Ønsker du å bidra, men vet ikke hvordan? Vi søker studenter og ansatte som ønsker å utgjøre en forskjell for flyktninger og asylsøkere.

  Som frivillig kan du

  • assistere lærer på språkkurs.
  • delta i gruppe for erfaringsutveksling og dele erfaringer om veien til høyere utdanning og livet som student.
  • være mentor for person med fluktbakgrunn samtidig som du gir et innblikk i studiehverdagen ved å ta med vedkommende på forelesninger, kollokvier og andre relevante aktiviteter.
  • delta på språkkafeen på tirsdager.

  Som frivillig får du

  • attest som bevis på at du har arbeidet frivillig for Akademisk dugnad.
  • et internasjonalt og flerkulturelt nettverk.
  • delta på sosiale arrangementer.

  For studenter på utviklingsstudier, ergoterapi og produktdesign kan aktiviteter under Akademisk dugnad inngå i Certificate of International Learning (CIL).

Spørsmål om Akademisk dugnad?

Laster inn ...