Studietilbud for flyktninger og asylsøkere

Det finnes flere muligheter for deg som er flyktning eller asylsøker hvis du ønsker å fortsette utdanningen din i Norge. Du kan fortsette studier eller ta kompletterende utdanning.

Kompletterende utdanning

OsloMet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et kompletterende utdanningstilbud for deg som har fluktbakgrunn og har sykepleier-, lærer- eller real-/teknologifagsutdanning fra hjemlandet ditt.

Målet med tilbudet er å øke muligheten for personer med fluktbakgrunn og utdanning fra et land utenfor EU/EØS-området til å utøve yrket sitt i Norge.

Kompletterende utdanning for sykepleiere og kompletterende utdanning for ingeniører/teknologiutdannede er på 60 studiepoeng, mens kompletterende lærerutdanning er på 120 studiepoeng fra og med neste opptak i januar 2021. Studentene vil ha ulike behov, og vi vil så langt vi kan tilpasse utdanningen til den enkelte.

Informasjon om opptak til kompletterende utdanninger. Spesifikke opptakskrav finner du på de ulike studienes nettsider.

Spørsmål om kompletterende utdanninger?

Laster inn ...

Andre kurs og studiemuligheter