Studietilbud for flyktninger og asylsøkere

Det finnes flere muligheter for deg som er flyktning eller asylsøker hvis du ønsker å fortsette utdanningen din i Norge. Du kan fortsette studier eller ta kompletterende utdanning.

Kompletterende utdanning

OsloMet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et kompletterende utdanningstilbud for deg som har fluktbakgrunn og har bioingeniør-, sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet ditt.

Målet med tilbudet er å øke muligheten for personer med fluktbakgrunn og utdanning fra et land utenfor EU/EØS-området til å utøve yrket sitt i Norge.

Kompletterende utdanning for bioingeniører og sykepleiere er på 60 studiepoeng, mens kompletterende lærerutdanning er på 120 studiepoeng.

Studentene vil ha ulike behov, og vi vil så langt vi kan tilpasse utdanningen til den enkelte.

Spesifikke opptakskrav finner du på de ulike studienes nettsider.

Opptak til kompletterende utdanninger.

Innføring i norsk barnehage og skole

Kurset gir deg som har relevant pedagogisk utdanning fra utlandet en innføring i norsk barnehage og skole.

Les mer om Innføring i norsk barnehage og skole.

Akademisk dugnad for flyktninger

OsloMet ønsker å utgjøre en forskjell for flyktninger og asylsøkere i vår region, gjennom en serie arrangementer og tiltak.

Akademisk dugnad for flyktninger.

Kontakt

Laster inn ...