English version

Innføring i norsk barnehage og skole

Etterutdanning

Målet med kurset er å gi deg med relevant pedagogisk utdanning fra utlandet en innføring i norsk barnehage og skole.

 • Om kurset

  Kurset gir kunnskap om norske barnehager og skoler, deres verdigrunnlag og rammene for pedagogisk arbeid og samhandling.

  Du vil også få mulighet til å reflektere over hvordan du kan bruke dine tidligere erfaringer og kunnskaper i norsk utdanningskontekst.

  Undervisningsspråket vil være norsk med støtte på ukrainsk, engelsk og eventuelt andre relevante språk. Kurset er et nasjonalt tilbud og det vil bli lagt til rette for deltakelse fra hele landet. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Dokumentert pedagogisk utdanning innenfor barnehage eller skole.

  Søknadsfrist

  31. januar. 

 • Hvem passer kurset for?

  Kurset passer for deg som har pedagogisk utdanning innenfor barnehage eller skole fra utlandet, men som ønsker bedre forståelse for pedagogisk arbeid i norske barnehager og skoler.

  Kurset gir ikke jobbgaranti eller studiepoeng fra høyere utdanning, men kan være et godt utgangspunkt for videreutvikling av egen kompetanse i en ny kontekst.  

 • Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Modul 1: Felles introduksjon til det norske barnehage- og skolesystemet  

  • Profesjonsetikk og profesjonsforståelse
  • Barnehagens og skolens verdigrunnlag
  • Tverrfaglig samarbeid 
  • Kulturelt mangfold 

  Du som har utdanning innenfor barnehage, vil videre ha to moduler.  

  Modul 2 Barnehage: Barnehagens organisering 

  • Barnehagen som organisasjon 
  • Den nordiske barnehagemodellen 
  • Den norske barnehagens innhold, organisering og verdigrunnlag  

  Modul 3 Barnehage: Pedagogisk arbeid i barnehagen 

  • Pedagogisk arbeid i barnehagen der lek, omsorg, læring og danning er sentralt  
  • Voksenrollen 
  • Sosiale relasjoner og kommunikasjon med barn, foresatte og personale  
  • Inkluderende praksiser 

  Du som har utdanning innenfor skole, vil også videre ha to moduler.  

  Modul 2 Skole: Skolens organisering 

  • Skolens innhold og organisering  
  • Relevant lov- og regelverk 

  Modul 3 Skole: Pedagogisk arbeid i skolen 

  • Lærerrollen og elevrollen 
  • Klasseledelse og prinsipper for læring, utvikling og danning 
  • Sosiale relasjoner og kommunikasjon med elever og foresatte  
  • Inkluderende læringsmiljø     
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen vil foregå både digitalt og samlingsbasert, og vil bestå av:  

  • Digitale læringsressurser som deltaker kan gjennomføre på egenhånd. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver med mer. 
  • Ukentlige digitale samlinger (1,5 time) der det blir mulighet for refleksjon sammen med lærere og andre kursdeltakere.
  • To fysiske dagssamlinger.  
  • Tilgang til alle digitale læringsressurser ut juni 2024. 

  Arbeidskrav 

  Intervju med lærer i skolen, leder for SFO/AKS eller pedagogisk leder i barnehagen om deres pedagogiske arbeid. På bakgrunn av intervjuet utarbeides et refleksjonsnotat som viser til innhold i kurset.  

 • Hva koster det?

  Kurset er gratis, og reiseutgiftene til de to fysiske samlingene dekkes av OsloMet.  

 • Kursbevis

  Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på både de fysiske og digitale samlingene, og at arbeidskravet er godkjent.

Informasjon på ukrainsk

Informasjon om kurset på ukrainsk (PDF).

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på e-post: nafo@oslomet.no

Vi kan besvare spørsmål på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.