Kompletterende lærerutdanning

Videreutdanning

Studiet er rettet mot deg som har bestått lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området. Søkere som har bakgrunn som flyktning og mangler godkjenning for å arbeide som lærer i norsk skole blir prioritert.

 • Opptakskrav

  Kvalifiserte søkere må:

  • ha fullført og godkjent lærerutdanning fra sitt hjemland utenfor EU/EØS-området.
  • oppfylle minimumskrav til norsk gjennom Kompetanse Norge sin språkprøve (eller tilsvarende prøve) på B1-nivå, alle delferdigheter både muntlig og skriftlig. 
  • oppfylle krav til engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning.
  • ha oppholdstillatelse i Norge.
  • ha søkt HK-dir (tidligere Utdanningsdirektoratet eller NOKUT) om godkjenning om å arbeide som lærer i Norge. Positivt eller negativt vedtak og all relevant dokumentasjon skal vedlegges søknaden.

  Personer med fluktbakgrunn, som oppfyller de overstående opptakskriteriene, vil bli prioritert ved opptak. Andre kvalifiserte søkere tildeles deretter plass.

  Rangering av søkere

  Kvalifiserte søkere prioriteres i denne rekkefølgen:

  1. Søkere med fluktbakgrunn som har fått avslag fra HK-dir (tidligere Utdanningsdirektoratet eller NOKUT) om å arbeide som lærer i Norge.
  2. Søkere som ikke har fluktbakgrunn, men som har lærerutdanning utenfor EU/EØS-området og som har fått avslag fra HK-dir (tidligere Utdanningsdirektoratet eller NOKUT) om å arbeide som lærer i Norge.
  3. Søkere med fluktbakgrunn som har fått godkjenningsvedtak fra HK-dir (tidligere Utdanningsdirektoratet eller NOKUT) om å arbeide som lærer i Norge.
  4. Søkere som ikke har fluktbakgrunn, men som har lærerutdanning utenfor EU/EØS-området og har fått godkjenningsvedtak fra HK-dir (tidligere Utdanningsdirektoratet eller NOKUT) om å arbeide som lærer i Norge.

  Før studentene skal ha praksisopplæring, må de levere norsk politiattest (jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kap. 6).

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3247.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på kompletterende utdanning.

 • Hva lærer du?

  Kompletterende lærerutdanning er studiet for deg som har oppholdstillatelse i Norge og har gjennomført lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området, og ønsker å jobbe som lærer i norsk skole. Studiet retter seg særlig mot deg som har fluktbakgrunn, men kan også være relevant for andre søkere.

  Studieprogrammet består av 120 studiepoeng og tilbys annethvert år. Dette er fordelt på 60 studiepoeng profesjonsfag, som omfatter pedagogikk, kunnskap om det norske samfunn, språkdidaktikk og norsk språkopplæring og 60 studiepoeng fagfordypning i minst ett undervisningsfag, samt veiledet praksisopplæring. Studiet gjennomføres over fem semestre. Studentene må, basert på tidligere lærerutdanning og/eller gjennom den kompletterende lærerutdanningen, ha tilsvarende 60 studiepoeng i minst ett skolefag eller 30 studiepoeng i to studiefag før sluttdokumentasjon for kompletterende lærerutdanning kan skrives ut. Det er HK-dir som foretar den endelige godkjenningen av din lærerkvalifikasjon.

  Som en del av den kompletterende lærerutdanningen får studentene støtte og veiledning i å videreutvikle sine norskferdigheter. Før oppstart til 3. semester kreves det at studentene har oppnådd B2-kompetanse innenfor alle delferdigheter på Norskprøven som arrangeres eksternt av Kompetanse Norge.

  Første og andre semester i studieprogrammet har en deltidsprogresjon med 10 studiepoeng og 20 studiepoeng. Disse vil likevel kreve stor innsats fra studentene med selvstudier ved siden av undervisningen som tilbys fordi studentene må videreutvikle sine norskferdigheter opptil B2-nivå parallelt med faglig utvikling, bli kjent med den nye rollen som student i Norge og lesing av pensumlitteratur. De andre semestrene i studieprogrammet har normal studieprogresjon som fulltidsstudenter med 30 studiepoeng per semester. 
   
  Studenter som velger å søke seg videre inn på master etter endt kompletterende lærerutdanning, må ha 60 studiepoeng fordypning i masterfaget og for øvrig innfri det enkelte masterprogrammets opptakskrav. Søknad om opptak til masterprogrammer skjer da på ordinært grunnlag og i konkurranse med øvrige kandidater.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  I undervisningen vil det benyttes varierte arbeidsformer og undervisningsmetoder. Med bakgrunn i studentenes norskspråklige ferdigheter vil en opplæring i norsk språk, praksisopplæring og fagopplæring i kompletterende lærerutdanning være nært knyttet sammen. Individuelt arbeid i form av selvstudium, fagskriving og oppgaveløsning veksler med veiledning, gruppearbeid og klasseromsundervisning. Flere oppgaver og arbeidskrav vil være knyttet til studentens erfaring og arbeid på praksisskolen.  

  1. semester er samlingsbasert med inntil 7 dagssamlinger. Det er videre krav om 80 prosent deltakelse i undervisningen.

  Hvordan er det å være student på kompletterende lærerutdanning?

  Se gjerne denne filmen hvor nåværende studenter forteller om hvordan de opplever studiet (film.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
  Valgfritt fag - RLE1
  3. semester
  Valgfritt fag - Kroppsøving 1
  3. semester
  Valgfritt fag - Kunst og håndverk 1
  3. semester
  Valgfritt fag - Naturfag 1
  3. semester
  Valgfritt fag - Samfunnsfag 1
  3. semester
  Valgfritt fag - Musikk 1
  3. semester
  Valgfritt fag - Mat og helse 1
  3. semester

  3. studieår

  5. semester
  Valgfritt fag - RLE1
  5. semester
  Valgfritt fag - Kroppsøving 1
  5. semester
  Valgfritt fag - Kunst og håndverk 1
  5. semester
  Valgfritt fag - Naturfag 1
  5. semester
  Valgfritt fag - Samfunnsfag 1
  5. semester
  Valgfritt fag - Musikk 1
  5. semester
  Valgfritt fag - Mat og helse 1
  5. semester
 • Hva koster det?

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema  

Infosenter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
Åpningstid: 10.00-14.00
Telefon: 67 23 78 75

Studenthistorie

Studenter med laptop i fanget og solbriller på nesen sitter ute og prater sammen.
Trenger du godkjenning for å jobbe i Norge?

Er du bioingeniør, lærer eller sykepleier? Har du utdanning fra et land utenfor EU/EØS?