English version

Opptak til kompletterende utdanninger

OsloMet tilbyr kompletterende utdanning for flyktninger med fullført utdanning som bioingeniør, lærer eller sykepleier.

Kompletterende utdanninger

Det er også åpent for personer uten fluktbakgrunn med utdanning utenfor EU/EØS, men søkere med fluktbakgrunn blir prioritert. 

Opptakskrav

Fullført høyere utdanning

Du må ha en utdanning som sykepleier eller lærer som tilsvarer minst to års høyere utdanning i Norge. Utdanning som bioingeniør må være på nivå med en bachelorgrad eller tilsvarende. Utdanningene må være fra et land utenfor EU/EØS.

Er du utdannet sykepleier eller bioingeniør må du først søke Helsedirektoratet om autorisasjon (helsedirektoratet.no) som sykepleier eller bioingeniør i Norge. Helsedirektoratet vurderer om du kan ta kompletterende utdanning. Vedtaket fra Helsedirektoratet må være datert etter 1. juni 2015.

Er du utdannet lærer må du først søke HK-dir om godkjenning som lærer i Norge. HK-dir vurderer om du kan bli godkjent lærer ved å ta kompletterende lærerutdanning.

Kunnskaper i norsk

For å kvalifisere til studiet må du ha bestått en test eller prøve i norsk.

Skal du søke kompletterende sykepleier- eller bioingeniørutdanning dekker du kravet med én av følgende tester:

Skal du søke kompletterende lærerutdanning dekker du kravet med én av følgende tester:

Kunnskaper i engelsk

For å kvalifisere til studiet må du ha bestått en test eller prøve i engelsk. Du må ha én av følgende prøver:

Hvordan søker du opptak

For å søke må du bruke Søknadsweb (fsweb.no). Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kode eller ID-porten. På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Søknadsfristen finner du på studiets nettside.

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Følgende dokumenter må du laste opp:

Følgende dokumenter må du laste opp hvis du har det:

Ikke alle dokumenter godkjennes i Norge

Utdanningsdokumenter fra Afghanistan, Congo DRC, Irak, Liberia, Libya, Yemen, Sierra Leone og Somalia godkjennes ikke alltid i Norge. HK-dir (tidligere NOKUT) har en egen vurderingsordning for personer med utdanning fra disse landene som kalles UVD-ordningen.

UVD-ordningen kan også være aktuell for personer som har mangelfulle dokumenter eller mangler alle sine dokumenter.

Ta kontakt med HK-dir hvis dette gjelder deg.

Hvem får tilbud om plass

Du må dekke alle opptakskravene for å kunne få tilbud om studieplass.

Hvis det er flere søkere enn det plasser på studiet vil de som har status som flyktning først få tilbud om plass. Deretter vil søkere rangeres på grunnlag av karaktergjennomsnitt.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Kontaktskjema