Opptak til kompletterende utdanninger

OsloMet tilbyr kompletterende utdanning for flyktninger med fullført utdanning som lærer, sykepleier eller ingeniør.

Kompletterende utdanninger for flyktninger ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kompletterende sykepleierutdanning for sykepleiere som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS, men som ikke har godkjent autorisasjon i Norge.

Kompletterende desentralisert sykepleierutdanning (i samarbeid med Nordland fylkeskommune) for sykepleiere som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS, men som ikke har godkjent autorisasjon i Norge.

Kompletterende lærerutdanning for lærere som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS, men ikke har godkjent lærerkvalifikasjon i Norge.

Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning  for personer som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS.

Det er også åpent for personer uten fluktbakgrunn med utdanning utenfor EU/EØS, men søkere med fluktbakgrunn blir prioritert. 

Hva er kravene for å begynne på kompletterende utdanning

1. Fullført høyere utdanning

Du må ha en utdanning som sykepleier eller lærer som tilsvarer minst to års høyere utdanning i Norge, eller fullført minst treårig ingeniør-/teknologiutdanning fra et land utenfor EU/EØS.

Er du utdannet sykepleier må du først søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier i Norge. Helsedirektoratet vurderer om du kan ta kompletterende sykepleierutdanning. Vedtaket fra Helsedirektoratet må være datert etter 1. juni 2015.

Er du utdannet lærer må du først søke Utdanningsdirektoratet om godkjenning som lærer i Norge. Utdanningsdirektoratet vurderer om du kan ta kompletterende lærerutdanning. For å søke godkjenning som lærer må du først søke om en generell godkjenning av høyere utdanning fra NOKUT.

Er du utdannet ingeniør trenger du ikke søke om autorisasjon eller godkjenning før du søker opptak, men vi anbefaler uansett at du søker om en generell godkjenning fra NOKUT.

2. Kunnskaper i norsk

For å kvalifisere til studiet må du ha bestått en test eller prøve i norsk.

Skal du søke kompletterende sykepleierutdanning kan du dekke kravet med én av følgende tester:

Skal du søke kompletterende lærerutdanning eller kompletterende ingeniørutdanning kan du dekke kravet med én av følgende tester:

3. Kunnskaper i engelsk

For å kvalifisere til studiet må du ha bestått en test eller prøve i engelsk. Du må ha én av følgende prøver:

Hvordan søker du opptak

For å søke må du bruke Søknadsweb (fsweb.no). Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kodeID-porten. På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Søknadsfristen finner du på studiets nettside.

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Følgende dokumenter må du laste opp:

Følgende dokumenter må du laste opp hvis du har det:

Ikke alle dokumenter godkjennes i Norge

Utdanningsdokumenter fra Afghanistan, Congo DRC, Irak, Liberia, Libya, Yemen, Sierra Leone og Somalia godkjennes ikke alltid i Norge. NOKUT har en egen vurderingsordning for personer med utdanning fra disse landene som kalles UVD-ordningen.

UVD-ordningen kan også være aktuell for personer som har mangelfulle dokumenter eller mangler alle sine dokumenter.

Ta kontakt med NOKUT hvis dette gjelder deg.

Hvem får tilbud om plass

Du må dekke alle opptakskravene for å kunne få tilbud om studieplass.

Hvis det er flere søkere enn det plasser på studiet vil de som har status som flyktning først få tilbud om plass. Deretter vil søkere rangeres på grunnlag av karaktergjennomsnitt.