Kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn

Videreutdanning

Studiet skal bidra til at personer med fluktbakgrunn som har sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS skal få komplettert sin utdanning. Studiet er også åpent for personer uten fluktbakgrunn dersom det er ledige studieplasser.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...