English version
Åsulv Frøysnes

Åsulv Frøysnes

Kort om

Arbeider med historisk dokumentasjon om virksomheten ved OsloMet.

Cand.philol. Historie hf.

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Østerud, Per; Sunnanå, Sigmund; Frøysnes, Åsulv (2015). Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying. ISBN: 978-82-93298-11-3. 195 s. ABM-media AS.

Frøysnes, Åsulv (2014). Høgre utdanning 1994-2011 med vekt på virksomheten ved Høgskolen i Oslo (HiO). ISBN: 978-82-93298-10-6. 101 s. ABM-media AS.

Frøysnes, Åsulv (2013). Høgre utdanning 1970-1994 med vekt på høgskolevirksomheten i Oslo og Akershus. ISBN: 978-82-93298-07-6. 48 s. ABM-media AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig